Faculty of Economics 06: Annual of the Faculty of Economics - Skopje / Годишник на Економски факултет - Скопје Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 74
PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
Влијанието на менаџментот на работниот капитал врз профитабилност на компаниите: осврт врз компаниите во Република МакедонијаНаумоски, Александар 2016Journal Article
Приносите на индексирано портфолио на пазарот на акции во република Македонија: предвидени наспрема остварени приносиНаумоски, Александар 2015Journal Article
Врската помеѓу невработеноста и економскиот раст во земјите во транзиција.pdf.jpgВрската помеѓу невработеноста и економскиот раст во земјите во транзицијаТашевска, Билјана 2009Article
Annual2009-theorycircle.pdf.jpgEconomic theory, economic policy and economic practice –(case of R. Macedonia)Trenovski, Borce 2009Article
ssituationaproach-annual2010.pdf.jpgImplementation of the Situation approach in the synthesis of the alternative macroeco-nomic conceptions for the purpose of determining the optimal macroeconomic policy in MacedoniaTrenovski, Borce 2010Article
Godisnik 2014.pdf.jpgThe global economic crisis - challenge to economic concepts and policies - what nextTrenovski, Borce 2014Journal Article
2013 GODISNIK.pdf.jpgResponse of the Fiscal Policy on the Global Economic Crisis in the Republic of MacedoniaTrenovski, Borche 2013Journal Article
2015_АЈ годишник финал.pdf.jpgКарактеристики на планирањето кај малите бизниси во Република МакедонијаЈанеска илиев, Александра 2015Article
Годишник на Економски факултет- Скопје 2017_AJ (1).pdf.jpgВлијанието на емоционалната интелигенција врз лидерството во македонските компанииЈанеска илиев, Александра 2017Article
Godisnik2018finalAJ.pdf.jpgКако едукацијата и работното искуство влијаат на претприемачките намери на студентите?Јанеска илиев, Александра Nov-2018Article
Odrzlivo pretpriemnistvo.pdf.jpgОДРЖЛИВО ПРЕТПРИЕМНИШТВО И АНАЛИЗА НА ПОДРАЧЈА НА ПРИМЕНАДебарлиев, Стојан 2017
Covecki kapital i pretpriemnistvo.pdf.jpgДИНАМИЧНИОТ РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИОТ КАПИТАЛ И ПРЕТПРИЕМНИШТВОТОДебарлиев, Стојан 2018Journal Article
godisnik 2016.pdf.jpgОдносот помеѓу пристапот на учење, мотивацијата и постигнатите резултатиЈанчевска, Ивана ; Божиновска лазаревска, Зорица 2016Journal Article
Годишник на Економски факултет- Скопје 2017.pdf.jpgKeynesianism as foundation of the key economic policies in the context of the Global Economic Crisis - the case of R. MacedoniaTrenovski, Borce 2017Journal Article
godisnik 2016 (1)_АЈ.pdf.jpgИмпликациите на трансакционото и трансформационото лидерство во компаниите во Република МакедонијаЈанеска илиев, Александра 2016Article
godisnik 2016.pdf.jpgКЕЈНЗИЈАНИЗМОТ КАКО ФУНДАМЕНТ НА ЕКОНОМСКАТА ТЕОРИЈА И ПОЛИТИКА ЗА СПРАВУВАЊЕ СО ЕКОНОМСКИТЕ ЦИКЛУСИ - СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА ГЛОБАЛНАТА ЕКОНОМСКА КРИЗАТреновски, Борче 2016Article
Примена на "Конвенцијата на Обединетите Нации за меѓународна продажба на стоки" во меѓународната трговијаКоцев, Љубен 2018Journal Article
Предглед на методите за оценување на фискалната одржливост (Review of fiscal sustianability assessment methods).pdf.jpgПреглед на методите за оценување на фискалната одржливостТашевска, Билјана 2017Article
Godisnik 2014.pdf.jpgУЛОГАТА НА МЕНАЏМЕНТОТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ ВО УСЛОВИ НА КРИЗАЕфтимов, Љупчо Nov-2014Journal Article
ПРЕДИЗВИЦИТЕ НА МЕНАЏМЕНТОТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ ВО ТРАНСПОРТНИТЕ, ШПЕДИТЕРСКИТЕ И ЛОГИСТИЧКИТЕ КОМПАНИИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И СВЕТОТЕфтимов, Љупчо Nov-2018Journal Article
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 74