Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/5278
Title: Мотиви на интеграциските активности на компаниите: поглед на Европскиот пазар на превземања
Authors: Наумоски, Александар 
Keywords: prevzemawa, spojuvawa i otkupuvawa, pazar na korporativna kontrola, sinergija, motivi, bran na prevzemawa
Issue Date: 2006
Publisher: Економски факултет - Скопје
Source: Наумоски, Александар (2006), ”Мотиви на интеграциските активности на компаниите: поглед на Европскиот пазар на превземања”, Годишник на Економскиот факултет - Скопје, том 41, Скопје 2006, стр. 481-488
Journal: Годишник на Економскиот факултет - Скопје
Series/Report no.: 41;
Abstract: Pazarot na prezemawa im ovozmo`uva na kompaniite eksteren raste`, alokacija na sredstvata na komapniite kon podobra upotrteba i ostvaruvawe na sinergetski efekti. No, ne sekoga{ ekonomski opravdanite motivi imaat presudno zna~ewe, nekoga{ preovladuva egoto na menaxerite. Pa duri i toga{ koga se o~igledni sinergiite, transakcijata mo`e da bide oceneta kako op{testveno {tetna i spre~ena so antitrustovskoto zakonodavstvo. I u{te golem broj na drugi determinanti mo`e da bidat pottiknuva~i ili da gi spre~uvaat vakvite aktivnosti pome|u kompaniite. Taka, razvojot na edinstveniot evropski pazar, voveduvaweto na Evroto i razvojot na likviden evropski pazar na kapital dramati~no gi intenzivira integraciskite aktivnosti na evropskite kompanii kako na doma{niot taka i na prekugrani~niot pazar (1999 i 2000 bea rekordni godini) i vo pogled na brojot i vo pogled na nivnata vrednost.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/5278
Appears in Collections:Faculty of Economics 06: Annual of the Faculty of Economics - Skopje / Годишник на Економски факултет - Скопје

Show full item record

Page view(s)

76
checked on Jun 20, 2024

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.