Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/5280
Title: Декомпозиција на ROE на најуспешните компании во Македонија
Authors: Наумоски, Александар 
Keywords: ROE, ROA, finansiski leverix, profitabilnost
Issue Date: 2008
Publisher: Економски факултет - Скопје
Source: Наумоски, Александар (2008), ”Декомпозиција на ROE на најуспешните компании во Македонија” – Годишник на Економски факултет – Скопје 2008, том 43, стр. 605 - 617
Journal: Годишник на Економски факултет – Скопје
Series/Report no.: 43;
Abstract: Goleminata na ROE i negoviot trend pretstavuvaat najadekvatno sintezno merilo za performansite na sekoja kompanija. Ovaa analiza }e bide naso~ena kon dekompozicija na ROE, odnosno pretstavuvawe na negovite sostavni elementi na nivo na stote najdobri kompanii vo Makedonija za 2007 godina. Sekoja od sostavnite komponenti, t.e. oddelni pokazateli, imaa soodvetno zna~ewe, a procesot slu`i da go fokusira vnimanieto kon oddelnite faktori koi gi determiniraat performansite na kompaniite vo izminatiot period. Toa vo krajna linija }e dade soznanija za natamo{nite ~ekori i merki {to treba da gi prezemat nositelite na makroekonomskata politika za pottiknuvawe na razvojot na korporativniot sektor vo Makedonija.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/5280
Appears in Collections:Faculty of Economics 06: Annual of the Faculty of Economics - Skopje / Годишник на Економски факултет - Скопје

Show full item record

Page view(s)

151
checked on Jun 20, 2024

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.