Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/6799
Title: Дали се уште постојат календарските аномалии на приносите на МБИ10 индексот?
Authors: Тевдовски, Драган 
Keywords: календарски аномалии, дневни приноси, вештачки променливи, МБИ10
Issue Date: 2015
Publisher: Економски факултет - Скопје
Source: Тевдовски, Драган (2015) „Дали се уште постојат календарските аномалии на приносите на МБИ10 индексот?”, Годишник на Економскиот факултет – Скопје, Том 50, стр. 513-527
Journal: Годишник на Економскиот факултет – Скопје
Abstract: Целта на овој труд е да утврди дали постои прекршување на хипотезата за случаен од и да го испита постоењето на три календарски аномалии на дневните приноси на МБИ10 индексот: ефектот на денот на неделата, ефектот на половина месец и ефектот на преодот во месецот. Посебно се испитува постоењето на секој од овие ефекти во средината и волатилноста на приносите на индексот. Стандардни регресиони модели со вештачки променливи се користат при утврдување на ефектите во средината, додека GARCH(1,1) модели со вештачки променливи се користат при утврдување на ефектите во волатилноста. Резултатите покажуваат дека дневните приноси на МБИ10 индексот се карактеризираат со силно присуство на ефектот на денот во неделата, додека кај волатилноста на индексот ефектот на денот во неделата е само умерено присутен. Ефектот на половина месец и ефектот на преодот во месецот не е присутен кај дненвните приноси на МБИ10. Спротивно на ова, волатилноста на индексот се карактеризира со силно присуство на ефектот на поливина месец, а умерено присуство на ефектот на преодот во месецот.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/6799
ISSN: 0489-0922
Appears in Collections:Faculty of Economics 06: Annual of the Faculty of Economics - Skopje / Годишник на Економски факултет - Скопје

Show full item record

Page view(s)

16
checked on May 30, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.