Browsing by Author Stanojkovska Trajkovska, Natasha


Or, select a letter below to browse by last name
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 7 to 17 of 17 < previous 
PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
Анализа на состојбата на лицата со интелектуална попреченост и комбинирани пречки во РМ.pdf.jpgАнализа на состојбата на лицата со интелектуална попреченост и комбинирани пречки во Република МакедонијаСтанојковска Трајковска, Наташа ; Георгиевска, Софија ; Каровска Ристовска, Александра ; Каровска Андоновска, Билјана; Рашиќ Цаневска, Оливера 2017Monograph
08. Филиповска и др. 2018. Влијанието на доминантната латерализација.pdf.jpgВлијанието на доминантната латерализација на мajkиte во извршувањето на секојдневните активности и доминантната латерализација на горните екстремитети кај нивните децаФилиповска, Маја; Рашиќ Цаневска, Оливера ; Каровска Ристовска, Александра ; Станојковска Трајковска, Наташа 2018Proceeding article
10 (1).pdf.jpgВлијанието на стресот кај трудниците и појава на постпородилна депресија – причини за психолошка поддршкаГеоргиевска, Софија ; Станојковска Трајковска, Наташа 2016Proceeding article
nstrajkovska2015.pdf.jpgЕфектите од вонинституционалната заштита на деца со умерена и тешка интелектуална попреченост во Република МакедонијаСтанојковска Трајковска, Наташа 2015Thesis
Значење на социјалните пакети.pdf.jpgЗначење на социјалните пакети во интензивниот третман на децата со аутистичен спектар на нарушувањаЃорѓевска, Симона; Најдова, Гордана; Станојковска Трајковска, Наташа 2018Proceeding article
Персонални карактеристики на вработените во вонинституционална и институционална заштита на деца со интелектуална попреченос.pdf.jpgПерсонални карактеристики на вработените во вонинституционална и институционална заштита на деца со интелектуална попреченостСтанојковска Трајковска, Наташа ; Рамо Акѓун, Нергис; Петров, Ристо 2018Proceeding article
Потреба од бенефициран работен стаж .pdf.jpgПотреба од бенефициран работен стаж за вработените во вонинституцонална заштита и во институционална заштита за деца со умерена и со тешка интелектуална попреченостСтанојковска Трајковска, Наташа 2015Journal Article
11 (1).pdf.jpgПроценка и третман на когнитивните способности кај лица со ментални растројства – улога на дефектологотТодоровска, Данче; Здјелар, Ивана; Рашиќ Цаневска, Оливера ; Станојковска Трајковска, Наташа 2016Proceeding article
Сексуално образование за лица со попреченост-можност или предизвик.pdf.jpgСексуално образование за лица со попреченост – можност или предизвик?!Станојковска Трајковска, Наташа 2016Book chapter
Семејни ресурси и поддршка на семејства на деца со интелектуална попречено.pdf.jpgСемејни ресурси и поддршка на семејства на деца со интелектуална попреченостСтанојковска Трајковска, Наташа 2017Journal Article
Ставови на родителите на деца со интелектуална попреченост и стручни лица кои работат со нив по однос на сексуално воспитание.pdf.jpgСтавови на родителите на деца со интелектуална попреченост и стручни лица кои работат со нив по однос на сексуално воспитаниеСтанојковска Трајковска, Наташа 2016Journal Article