Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/6815
Title: Проценка и третман на когнитивните способности кај лица со ментални растројства – улога на дефектологот
Authors: Тодоровска, Данче
Здјелар, Ивана
Рашиќ Цаневска, Оливера 
Станојковска Трајковска, Наташа 
Keywords: ментални растројства, когнитивни способности, меморија, перцепција, јазик
Issue Date: 2016
Publisher: Сојуз на дефектолози на Република Македонија – Филозофски факултет, Скопје
Source: Тодоровска, Д. и др. (2016). „Проценка и третман на когнитивните способности кај лица со ментални растројства – улога на дефектологот.“
Conference: Меѓународна научно-стручна конференција „Современи трендови во дефектолошката теорија и практика“
Abstract: Когнитивниот развој е конструкција која се состои од мисловен процес, вклучувајќи ги меморијата, решавањето на проблемите и донесувањето одлуки, почнувајќи од детството, преку адолесценцијата до возрасниот период. Когнитивните вештини се основните вештини кои нашиот мозок ги користи за да размислува, помни, расудува и да внимава. Резултатите покажуваат дека пациентите ги остваруваат своите најдобри резултати во областа на ориентација, перцепција и јазик, а најслабите резултати ги постигнуваат во категоријата на концентрација и внимание. Врз основа на резултатите можеме да кажеме дека менталните растројства, како на пример шизофренијата, навистина влијаат врз когнитивните способности на пациентите како и на нивното секојдневно функционирање.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/6815
ISBN: 978-608-65438-9-1
Appears in Collections:Faculty of Philosophy, Collection 05: Conference papers / Трудови од научни конференции

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11 (1).pdf1.05 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

Page view(s)

16
checked on May 28, 2020

Download(s)

4
checked on May 28, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.