Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/6815
Title: Проценка и третман на когнитивните способности кај лица со ментални растројства – улога на дефектологот
Authors: Тодоровска, Данче
Здјелар, Ивана
Рашиќ Цаневска, Оливера 
Станојковска Трајковска, Наташа 
Keywords: ментални растројства, когнитивни способности, меморија, перцепција, јазик
Issue Date: 2016
Publisher: Сојуз на дефектолози на Република Македонија – Филозофски факултет, Скопје
Source: Тодоровска, Д. и др. (2016). „Проценка и третман на когнитивните способности кај лица со ментални растројства – улога на дефектологот.“
Conference: Меѓународна научно-стручна конференција „Современи трендови во дефектолошката теорија и практика“
Abstract: Когнитивниот развој е конструкција која се состои од мисловен процес, вклучувајќи ги меморијата, решавањето на проблемите и донесувањето одлуки, почнувајќи од детството, преку адолесценцијата до возрасниот период. Когнитивните вештини се основните вештини кои нашиот мозок ги користи за да размислува, помни, расудува и да внимава. Резултатите покажуваат дека пациентите ги остваруваат своите најдобри резултати во областа на ориентација, перцепција и јазик, а најслабите резултати ги постигнуваат во категоријата на концентрација и внимание. Врз основа на резултатите можеме да кажеме дека менталните растројства, како на пример шизофренијата, навистина влијаат врз когнитивните способности на пациентите како и на нивното секојдневно функционирање.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/6815
ISBN: 978-608-65438-9-1
Appears in Collections:Faculty of Philosophy, Collection 05: Conference papers / Трудови од научни конференции

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11 (1).pdf1.05 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

Page view(s)

97
checked on Dec 4, 2021

Download(s)

17
checked on Dec 4, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.