Loading... 2 0 5 0 false
ae9b0d5b43ee27854e7854196fe554b2.jpg picture
Full Name
Georgievska, Sofija
Vernacular Name
Софија Георгиевска
 
Variants
Георгиевска, Софија
Georgievska, S.
Георгиевска, С.
Arnaudova, S.
Арнаудова, С.
 
Main Affiliation
 
Working groups
 
Email
sofija.arnaudova@fzf.ukim.edu.mk
 
Loading... 3 0 5 0 false

Results 1-17 of 17 (Search time: 0.044 seconds).

PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
1Child and social protection system development in the Republic of North MacedoniaTrbojevikj, Svetlana ; Rizova, Elena ; Georgievska, Sofija ; Stanojkovska Trajkovska, Natasha 2021Proceeding article
202. Karovska et. al. 2017. Educational policies and practical implementations.pdf.jpgEducational policies and practical implications for children with intellectual disability in the Republic of MacedoniaKarovska Ristovska, Aleksandra ; Karovska Andonovska, Biljana; Stanojkovska Trajkovska, Natasha ; Georgievska, Sofija 2017Journal Article
3Financing of Social Services for Children.pdf.jpgFinancing of Social Services for Children in MacedoniaBogoevska, Natasha ; Trbojevikj, Svetlana ; Georgievska, Sofija 2018Journal Article
403. Karovska-Andonovska, B., Karovska Ristovska, A. 2017. Legal vs factual social protection.pdf.jpgLegal vs. factual social protection status of persons with intellectual disabilities in the Republic of MacedoniaKarovska Andonovska, Biljana; Karovska Ristovska, Aleksandra ; Stanojkovska Trajkovska, Natasha ; Georgievska, Sofija 2017Journal Article
5Parental satisfaction of children with moderate and severe intellectual disability treated in daycare centers.pdf.jpgParental satisfaction of children with moderate and severe intellectual disability treated in daycare centersStanojkovska Trajkovska, Natasha ; Georgievska, Sofija ; Petrov, Risto 2018Proceeding article
608.pdf.jpgProfessional burnout and balance between work and family life among teachersTrajkov, Ivan ; Georgievska, Sofija 2016Journal Article
706.pdf.jpgQuality of life in children without parents placed in foster familiesGeorgievska, Sofija ; Trajkov, Ivan 2017Journal Article
8Social skills in helping profession students for working with groups under risk.pdf.jpgSocial skills in helping profession students for working with groups under riskGeorgievska, Sofija ; Trbojevikj, Svetlana ; Stanojkovska Trajkovska, Natasha 2019Journal Article
907.pdf.jpgTendencies for perceived self-efficacy and procrastination in studentsGeorgievska, Sofija ; Trajkov, Ivan 2016Journal Article
10Влијание на полот и екстравертноста на студентите-социјални работници во препознавањето на емоциитеГеоргиевска, Софија 2007Journal Article
1110 (1).pdf.jpgВлијанието на стресот кај трудниците и појава на постпородилна депресија – причини за психолошка поддршкаГеоргиевска, Софија ; Станојковска Трајковска, Наташа 2016Proceeding article
12Емоционално вредносните аспекти и етничките стереотипи кај средношколци од македонска и албанска етничка припадностГеоргиевска, Софија 2006Journal Article
13Животните мапи - техника на интервенција во клиничката социјална работаГеоргиевска, Софија 2009Journal Article
14Когнитивно бихејвиорален пристап – потекло, примена, критикаГеоргиевска, Софија ; Денкова, Фросина2010Journal Article
15Психолошки профил на жртвите на мобинг на работното местоГеоргиевска, Софија ; Денкова, Фросина2012Journal Article
16Стратегии за соочување co стрес кај децата згрижени во установите за социјална заштитаГеоргиевска, Софија 2011Journal Article
17Улогата на обуките во стекнувањето на компетенции за помагателна дејностГеоргиевска, Софија 2008Journal Article