rpetr.jpg picture
Full Name
Petrov, Risto
Vernacular Name
Ристо Петров
 
Variants
Петров, Ристо
Petrov, R.
Петров, Р.
 
Main Affiliation
 
Working groups
 
Loading... 2 0 5 0 false
Loading... 3 0 5 0 false

Results 1-11 of 11 (Search time: 0.012 seconds).

PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
1Curricula for students with special educational needs in R. Macedonia and R. Turkey.pdf.jpgCurricula for students with special educational needs in R. Macedonia and R. TurkeyNergis Ramo, Akgün; Petrov, Risto ; Rashikj Canevska, Olivera ; Stanojkovska Trajkovska, Natasha 2016Journal Article
207. Ramo-Akjgjun, N. et al. 2016. Historical review of the special education system in Macedonia and Turkey .pdf.jpgHistorical review of the special education system in R. Macedonia and TurkeyRamo Akgün, Nergis; Petrov, Risto ; Karovska Ristovska, Aleksandra ; Ajdinski, Goran 2016Journal Article
3Parental satisfaction of children with moderate and severe intellectual disability treated in daycare centers.pdf.jpgParental satisfaction of children with moderate and severe intellectual disability treated in daycare centersStanojkovska Trajkovska, Natasha ; Georgievska, Sofija ; Petrov, Risto 2018Proceeding article
4Вклученоста во предучилишните установи-предуслов за успешно образование и рехабилитација на децата со пречки во развојотПетрова, Верица; Петров, Ристо 1997Journal Article
5Влијанието на вежбите за реедукација на психомоториката на способноста за манипулативна вештина на рацете кај тешко ментално ретардираните лицаПетров, Ристо 1998Journal Article
6Вработување на лицата со инвалидностСтанојковска Трајковска, Наташа ; Петров, Ристо 2012Journal Article
7Деца со посебни образовни потреби сместени во згрижувачки семејства во Република МакедонијаСтанојковска Трајковска, Наташа ; Петров, Ристо 2011Journal Article
8Персонални карактеристики на вработените во вонинституционална и институционална заштита на деца со интелектуална попреченос.pdf.jpgПерсонални карактеристики на вработените во вонинституционална и институционална заштита на деца со интелектуална попреченостСтанојковска Трајковска, Наташа ; Рамо Акѓун, Нергис; Петров, Ристо 2018Proceeding article
9Содржините на работата во дневните центри за работно производна активност за умерено и тешко ментално ретардирани лица во функција на рехабилитацијатаАјдински, Љупчо ; Петров, Ристо 1998Journal Article
10Третман на деца со аутизамПетров, Ристо ; Копачев, Драгослав ; Петрова, Верица1999Journal Article
11Третман на деца со аутизам – невропсихолошки приодКопачев, Драгослав ; Петров, Ристо ; Петрова, Верица2000Journal Article