ljajdinski.jpg picture
Full Name
Ajdinski, Ljupcho
Vernacular Name
Љупчо Ајдински
 
Variants
Ајдински, Љупчо
Ajdinski, Lj.
Ајдински, Љ.
 
Main Affiliation
 
Loading... 2 0 5 0 false
Loading... 3 0 5 0 false

Publications
(Articles)

Results 1-12 of 12 (Search time: 0.018 seconds).

PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
150 години општествена грижа за лицата со пречки во развојот во Република Македонија (1949-1999)Ајдински, Љупчо 1999Journal Article
2Децата со аутизам и потребата од организација на нивниот третман во Република МакедонијаАјдински, Љупчо 1999Journal Article
3Иван Илиев Ајдински – По повод 120 години од неговото раѓање (1885-1923)Ајдински, Љупчо 2005Journal Article
4Концепцијата и организацијата за оспособување на дефектолошките кадри во Република МакедонијаАјдински, Љупчо 1998Journal Article
5Некои аспекти на законската регулатива за специјалното и интегративното образование на децата со пречки во развојот во определени европски земјиАјдински, Љупчо 1997Journal Article
6Основни претпоставки за организирање и воспоставување на кохерентен систем на раниот третман и предучилишното воспитание на децата со пречки во развојот во услови на транзиција (состојба, проблеми и потреби)Ајдински, Љупчо 1997Journal Article
7Појдовни основи за изготвување на национална стратегија за спроведување на стандардните правила за изедначување на можностите на хендикепираните лицаАјдински, Љупчо ; Киткањ, Зоран ; Ајдински, Горан 1999Journal Article
8Раниот третман на предучилишното воспитување на децата со пречки во психофизичкиот развојАјдински, Љупчо 1994Journal Article
9Семејството и хендикепираното детеАјдински, Љупчо 1996Journal Article
10Современи аспекти и отворени проблеми во рехабилитацијата на менталноретардираните лица во Република МакедонијаАјдински, Љупчо 1995Journal Article
11Содржините на работата во дневните центри за работно производна активност за умерено и тешко ментално ретардирани лица во функција на рехабилитацијатаАјдински, Љупчо ; Петров, Ристо 1998Journal Article
12Стручните компетенции на дефектологот во определените подрачја на интегралната рехабилитација на лицата со пречки во развојотАјдински, Љупчо 1997Journal Article