Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/6819
Title: Влијанието на стресот кај трудниците и појава на постпородилна депресија – причини за психолошка поддршка
Authors: Георгиевска, Софија 
Станојковска Трајковска, Наташа 
Keywords: бременост, стрес, постпородилна депресија, психолошка поддршка, породување.
Issue Date: 2016
Publisher: Сојуз на дефектолози на Република Македонија – Филозофски факултет, Скопје
Source: Георгиевска, С., Станојковска Трајковска, Н. (2016) „Влијанието на стресот кај трудниците и појава на постпородилна депресија – причини за психолошка поддршка“
Conference: Меѓународна научно-стручна конференција „Современи трендови во дефектолошката теорија и практика“
Abstract: Бременоста како комплексен феномен, покрај промените во соматски план, вклучува и значителни промени во психолошкото и социјалното функционирање на бремените жени. Ако бременоста се смета како психолошки ранлив период, тогаш мора да се констатира дека ефектот на негативните ефекти на стресот за време на бременоста се многу поинтензивни. Литературата содржи резултатите од бројни студии и клинички опсервации на воспоставениот однос помеѓу психосоцијалните фактори и негативниот исход на бременоста.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/6819
ISBN: 978-608-65438-9-1
Appears in Collections:Faculty of Philosophy, Collection 05: Conference papers / Трудови од научни конференции

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10 (1).pdf1.34 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

Page view(s)

56
checked on Dec 4, 2021

Download(s)

27
checked on Dec 4, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.