Browsing "Institute of Economics" by Title


Or, select a letter below to start browsing
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 62 to 70 of 70 < previous 
PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
Agribisuness crediting.pdf.jpgUSAGE OF GUARANTY SYSTEM FOR AGRIBUSINESS CREDITING IN REPUBLIC OF MACEDONIADaniloska , Natasha; Hadzi Naumova-Mihajlovska, KaterinaJun-2017Journal Article
АГЕНЦИИТЕ – РЕАЛНА ПОТРЕБА ИЛИ МОДАPavlovska Daneva, Ana; Shumanovska Spasovska, Ivana ; Davitkovska, Elena May-2018Proceeding article
МОДЕРНИЗИРАЊЕ НА МАКЕДОНСКОТО ПРЕКРШОЧНО ПРАВО: ЗАКОНОТ ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ОД 2019 ГОДИНАDavitkovski, Borche ; Davitkovska, Elena May-2019Proceeding article
Можности за примена на концептот на зелена економија во МСП во Република Северна Македонијад-р Неда Петроска – Ангеловска; д-р Катерина Хаџи Наумова-Михајловска2021Book
РАБОТАТА НА ЈАВНИТЕ ОРГАНИ ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА ОД КОВИД-19Davitkovska, Elena ; Majovski, Irina Oct-2020Proceeding article
Реформе јавне управе у Републици Македонији и изгледи за процес интеграције у Европску унијуDavitkovski, Borche ; Pavlovska Daneva, Ana; Davitkovska, Elena ; Shumanovska Spasovska, Ivana May-2017Proceeding article
Унапредување на организациските структури и менаџмент практиките на деловните субјекти за органски земјоделски производи во Република МакедонијаDaniloska, Natasha ; Hadzi Naumova-Mihajlovska, Katerina; Petkovska Mirchevska, Tatjana; Popovski, Vasil ; Kostadinoska Milosheska, Snezana; Boskovska, Diana; Petrovska-Angelovska, Neda; Poposka, Klimentina ; Ackovska, Marija; Majovski, Irina ; Stanceva Gigov, Iskra; Georgieva-Svrtinov, Vesna2017Monograph
УПРАВНО ВЕТЕРИНАРСТВОDavitkovska, Elena 2021Book
Хармонизацијата на Законот за управни спорови со Законот за општата управна постапка и Европските стандарди – дилеми и перспективиDavitkovski, Borche ; Pavlovska Daneva, Ana; Davitkovska, Elena ; Shumanovska Spasovska, Ivana May-2017Proceeding article