Faculty of Medicine: PhD Theses Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 20
PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
НЕВРОМОРФОЛОГИЯ И СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКО ЗНАЧЕНИЕ НА ДИФУЗНАТА АКСОНАЛНА ЛЕЗИЯDavcheva, Natasha 2014Thesis
ДЕТЕКЦИЈА НА ПЛАЦЕНТА АКРЕТА СПЕКТАР (ПАС) СО ПОМОШ НА МАЈЧИНИ ПЛАЗМАТСКИ БИОМАРКЕРИ: ПЛАЗМИНОГЕН АКТИВАТОР ИНХИБИТОР 1, РАСТВОРЛИВ ТИЕ 2 И ВАСКУЛАРЕН ЕНДОТЕЛИЈАЛЕН ФАКТОР НА РАСТ РЕЦЕПТОР 2Malahova Gjoreska, Iva Dec-2023Thesis
Предикција на морталитет кај пациенти со тешка вонболнички стекната пневмонијаSpasovska, Katerina Apr-2022Thesis
Прогностичката вредност на компјутеризираната томографска пулмонална ангиографија кај пациенти со акутна белодробна емболија.Nikolova, Sonja 27-Sep-2023Thesis
Релативен ризик за рецидив и компликации кај различни модалитети на третман на пулмонална тромбемболијаМарија Здравеска 27-Jan-2023Thesis
Евалуација на прогностичките фактори во раните стадиуми на инвазивните карциноми на грлото на маткатаБашеска, Нели 27-Dec-1999Thesis
Евалуација на трансплантационите техники на хируршко лекување на птеригиу и хистоморфолошка проценка на ризик од рецидив - докторска дисертацијаМарковска-Челева, Весна 2012Thesis
Рана постоперативна позитронско-емисиона томографија/ компјутеризирана томографија кај пациенти со колоректален карцином во стадиум III од болестаГоран Спиров 2022Thesis
ПРОГНОСТИЧКИ ФАКТОРИ ЗА НЕПОВОЛЕН ИСХОД КАЈ БОЛНИТЕ СО СЕЗОНСКА ИНФЛУЕНЦАМарија Цветановска 22-Mar-2017Thesis
КАРДИОВАСКУЛАРНИ И МЕТАБОЛИЧКИ КОМОРБИДИТЕТИ КАЈ ПАЦИЕНТИ СО ХРОНИЧНА ОПСТРУКТИВНА БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТДаниела Буклиоска Илиевска 1-Nov-2021Thesis
"Значењето на висината на серумските концентрации на прокалцитонинот во предвидување на текот и исходот кај пациенти со сепса во корелација со индексите на тежина на болест"Илир Демири 2021Thesis
УЛОГАТА НА МАГНЕТНАТА РЕЗОНАНЦА ВО ОДРЕДУВАЊЕ НА ПАТОГЕНЕЗАТА НА РЕФРАКТОРНАТА БОЛКА КАЈ ПАЦИЕНТИ СО ЦЕРВИКОБРАХИЈАЛЕН СИНДРОМПетар Јаневски 1-Jul-2021Thesis
Вредноста на лапароскопската апендектомија во третманот на комплициран апендицитисНиколовски, Андреј Jun-2021Thesis
Проценка на методите за одредување на осетливоста на Candida species на антифунгални средстваГордана Мирчевска 22-Jun-2011Thesis
Имунохематолошка дијагностика и менаџмент на алосензибилизациите во тек на бременост кон антигените од Rh-крвногрупниот системЕмилија Велкова 2015Thesis
Евалуација и прогноза на мултипли миеломСветлана Ѓ. Станковиќ 2000Thesis
Примена на методите за проценка на ризик во услови на високо урбано аерозагадување во РМДимовска, Мирјана Jan-2019Thesis
Impact of size of the tumour, persistence of estrogen receptors, progesterone receptors, HER-2 neu receptors and Ki67 values on positivity of sentinel lymph node, in patients with early breast cancerБорислав Кондов 18-May-2018Thesis
ВЛИЈАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЕКСПОЗИЦИЈА ВРЗ ПОЈАВАТА НА АСТМА И ХРОНИЧНА ОПСТРУКТИВНА БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ КАЈ РАЗЛИЧНИ ГРУПИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАБОТНИЦИСтолески, Сашо 25-Jan-2016Thesis
Појава на срцево оштетување кај трудници со гестациска хипертензија/прееклампсијаЌаев Иво 31-May-2018Thesis
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 20