Browsing by Type Book chapter


Or, select a letter below to start browsing
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 161 to 180 of 222 < previous   next >
PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
Welfare_State_Realities_in_Macedonia_Tre.pdf.jpgWelfare state realities in Macedonia: Trends and perspectivesGerovska Mitev, Maja 2016Book chapter
When_Active_is_Passive_Conditional_Cash.pdf.jpgWhen Active is Passive: Conditional Cash Transfers and Employment Creation in MacedoniaGerovska Mitev, Maja 2017Book chapter
Workplace risk assessment in occupational allergologyDragan Mijakoski ; Sasho Stoleski 2020Book chapter
Авторот како препејувач и препејувачот како автор.pdf.jpgАвторот како препејувач и препејувачот како автор – за двете преобразби на поемата „Сердарот“Tasevska Hadji Boshkova, Iskra 2013Book chapter
2015_Kirkova-Naskova_Pravopis_Angliski jazik.PDF.jpgАнглиски јазикАнастазија Киркова-Наскова2015Book chapter
2017_Kirkova-Naskova_Pravopis_Angliski jazik.PDF.jpgАнглиски јазикАнастазија Киркова-Наскова2017Book chapter
Andrisk i IV makedonska vojna.pdf.jpgАндриск и IV македонска војна (149-148 ст.е.)Пановски, Стефан 2015Book chapter
Биографијата на Кузман Шапкарев.pdf.jpgБиграфијата на Кузман Шапкарев во светлината на биографските дискурсиTasevska Hadji Boshkova, Iskra 2016Book chapter
Евтаназија.pdf.jpgБиоетичките аспекти во дебатата за евтаназијатаДонев, Дејан 2013Book chapter
v1.pdf.jpgБорбата за автономија на Македонија и за создавање македонска држава (1893-1912)Ѓорѓиев, Ванчо 2014Book chapter
Profesionalno-i-odgovorno-novinarstvo-WEB.pdf.jpgБорбата на медиумите за подобро утре не смее да запреДонев, Дејан 2017Book chapter
FINALEN DOKUMENT Visoko obrazovanie po sekoja cena.pdf.jpgВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ ПО СЕКОЈА ЦЕНА? Анализа за трошоци и за придобивки на дисперзираните студии на државните универзитети во Република МакедонијаДокмановиќ, Мишо ; Спасевски, Дарко ; Шапкова, Катерина2016Book chapter
Вистината како преобразена веродостојност.pdf.jpgВистината како преобразена веродостојност – имплицитната историчност во патописите и афоризмите на Јордан Хаџи Константинов ЏинотTasevska Hadji Boshkova, Iskra 2011Book chapter
Во прангите на интерпретацијата.pdf.jpgВо прангите на интерпретацијата – повеќе од дискурс, помалку од знак (Крсте Чачански и Данило Киш)Tasevska Hadji Boshkova, Iskra 2012Book chapter
kognitiven razvoj i razvoj na poimi vo detstvoto_new.pdf.jpgВоспитувачот, логичкото мислење и когнитивната љубопитност кај децатаДамовска, Лена ; Фрицханд, Ана ; Шеху, Флорина2019Book chapter
razvoj na govorot vo prvite 6 godini_new.pdf.jpgВоспитувачот, писменоста и говорниот развој кај децатаДамовска, Лена ; Шеху, Флорина; Фрицханд, Ана ; Барбареев Кирил2019Book chapter
Гротескното преобликување како можност за жанровска интерференција.pdf.jpgГротескното преобликување како можност за жанровска интерференција (од Аристофан до Сервантес)Tasevska Hadji Boshkova, Iskra 2013Book chapter
Дијалошкиот метод на М. М. Бахтин и Бахтиновниот кружок.pdf.jpgДијалошкиот метод на Михаил Михајлович Бахтин и Бахтиновиот кружокИскра Тасевска2018Book chapter
Дијалошкиот метод на М. М. Бахтин и Бахтиновниот кружок.pdf.jpgДијалошкиот метод на Михаил Михајлович Бахтин и Бахтиновиот кружокTasevska Hadji Boshkova, Iskra 2018Book chapter
Дијалошкиот метод на М. М. Бахтин и Бахтиновниот кружок.pdf.jpgДијалошкиот метод на Михаил Михајлович Бахтин и Бахтиновиот кружокИскра Тасевска2018Book chapter