Loading... 2 0 5 0 false
Full Name
Tasevska Hadji Boshkova, Iskra
 
Email
iskratasevska@yahoo.com
 
Loading... 3 0 5 0 false

Results 1-20 of 25 (Search time: 0.005 seconds).

PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
1The Carnivalesque “monde à l’envers” and the Parody in the novel of Rastko Petrovic.pdf.jpgThe Carnivalesque “monde a l’envers” and the Parody in the Novel “The Burlesque of Master Perun, God of Thunder” by Rastko PetrovicTasevska Hadji Boshkova, Iskra 2011Article
2The Enlargement of Various Definitions‒Parody and Its Revival.pdf.jpgThe Enlargement of Various Definitions ‒ Parody and Its RevivalTasevska Hadji Boshkova, Iskra 2011Article
3Phenomenological Subjectivity as an Intersection between Philosophy and Literature.pdf.jpgPhenomenological Subjectivity аs an Intersection Between Philosophy and LiteratureTasevska Hadji Boshkova, Iskra 2012Article
4Проблемот на авторството (авторот и литературното дело).pdf.jpgThe problem of authorship (author and the literary work of art)Tasevska Hadji Boshkova, Iskra 2019Article
5„Автобиографијата“ на Григор Прличев како жанровска парадигма.pdf.jpg„Автобиографијата“ на Григор Прличев како жанровска парадигма во македонската литература од XIX векTasevska Hadji Boshkova, Iskra 2015Article
6Во средиштето на промените.pdf.jpgВо средиштето на промените (Димитар Пандев „Меѓу црквата и чаршијата“, Скопје, 2015)Tasevska Hadji Boshkova, Iskra 2016Article
7Една поинаква научна перспектива.pdf.jpgЕдна поинаква научна перспектива во „Историјата“ на Ѓорѓија ПулевскиTasevska Hadji Boshkova, Iskra 2006Article
8Идентитетот како дискурзивен феномен во словата од 19 век.pdf.jpgИдентитетот како дискурзивен феномен во словата од македонскиот литературен XIX векTasevska Hadji Boshkova, Iskra 2016Article
9Идентитетот како реинтегрирано културно наследство во „Историјата“ на Пулевски.pdf.jpgИдентитетот како реинтегрирано културно наследство во „Историјата“ на Ѓорѓија ПулевскиTasevska Hadji Boshkova, Iskra 2011Article
10Интертекстуалноста како семиотичка и амбивалентна релација.pdf.jpgИнтертекстуалноста како семиотичка и амбивалентна релација во романот „Дон Кихот“ од Мигел де Сервантес СааведраTasevska Hadji Boshkova, Iskra 2010Article
11Културната историја како предуслов за повеќенасочно историско паметење.pdf.jpgКултурната историја како предуслов за повеќенасочно историско паметењеTasevska Hadji Boshkova, Iskra 2012Article
12Маскираната карневализација во „Слово за празниците“.pdf.jpgМаскираната карневализација во „Слово за празниците“ на Кирил ПејчиновиќTasevska Hadji Boshkova, Iskra 2009Article
13Неуморен истражувач на трагите (Блаже Ристовски за македонистот Петар Драганов).pdf.jpgНеуморен истражувач на трагите (Блаже Ристовски за македонистот Петар Драганов)Tasevska Hadji Boshkova, Iskra 2012Article
14Орхан Памук и Живко Чинго.pdf.jpgПроблемот на идентитетот во романите на Орхан Памук и Живко ЧингоTasevska Hadji Boshkova, Iskra 2017Article
15Професорот Ванчо Тушевски и неговиот придонес.pdf.jpgПрофесорот Ванчо Тушевски и неговиот придонес кон откривањето на словенските културни врскиTasevska Hadji Boshkova, Iskra 2018Article
16РАДИЧЕСКИ _НАУМЕ.pdf.jpgРадически, НаумеTasevska Hadji Boshkova, Iskra 2016Article
17Романот „Конакчии“ од Ненад Величковиќ.pdf.jpgРоманот „Конакчии“ од Ненад Величковиќ како средиште на интерпретативни интерференцииTasevska Hadji Boshkova, Iskra 2008Article
18ТАСЕВСКА ХАЏИ-БОШКОВА_ИСКРА.pdf.jpgТасевска Хаџи-Бошкова, ИскраTasevska Hadji Boshkova, Iskra 2016Article
19Туѓиот говор (хетероглосијата) и неговите формално-дискурзивни елементи.pdf.jpgТуѓиот говор (хетероглосијата) и неговите формално-дискурзивни елементи низ теориските промислувања на Михаил М. БахтинTasevska Hadji Boshkova, Iskra 2010Article
20ТУШЕВСКИ_ ВАНЧО.pdf.jpgТушевски, ВанчоTasevska Hadji Boshkova, Iskra 2016Article