Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис: http://hdl.handle.net/20.500.12188/6404
Наслов: Македонското прашање и ВМРО во германската надворешна политика на Балканот од 1933 до 1944 година
Authors: Јованов, Митко
Issue Date: 2019
Publisher: Филозофски факултет, Скопје
Source: Јованов, М. (2019). Македонското прашање и ВМРО во германската надворешна политика на Балканот од 1933 до 1944 година. Докторска дисертација. Скопје: Филозофски факултет.
Опис: Докторска дисертација одбранета во 2019 година на Филозофскиот факултет во Скопје, под менторство на проф. д–р Никола Жежов.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/6404
Appears in Collections:Faculty of Philosophy 08: Dissertations preceding the Doctoral School / Дисертации пред Докторската школа
UKIM 01: Dissertations preceding the Doctoral School / Дисертации пред Докторската школа

Files in This Item:
File Опис SizeFormat 
mitjovanov2019.pdf9.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Прикажи целосна запис

Page view(s)

144
checked on 6.10.2022

Download(s)

311
checked on 6.10.2022

Google ScholarTM

Проверете


Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.