Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/4527
Title: Согледување на функционирањето на Едношалтерскиот систем на Царинската управа на РМ (ЕКСИМ-EXIM)
Authors: Тошевска трпчевска, Катерина 
Keywords: Царинска управа на Република Македонија, мерки за олеснување на трговијата, е-Царина, едношалтерски систем, одржливост на ЕКСИМ
Issue Date: 2018
Publisher: Економски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје
Journal: Годишник на Економски факултет – Скопје
Abstract: Во трудот е објаснета променетата улога на Царинската администрација во XXI вел и нејзината улога во проверката на стоките при преминот на царинското подрачје со истовремено овозможување на заштита на економијата и безбедност на потрошувачите. Фокусот на трудот е да се објасни спроведувањето на едношалтерскиот електронски систем за издавање увозни, извозни и транзитни дозволи (ЕКСИМ) од правен, организациски и управувачки аспект. Потоа, во трудот направена е анализа од неколку истражувања, направени за согледување на ефикасноста од функционирањето на ЕКСИМ-от и неговото влијание врз олеснувањето на трговијата, со ставање акцент на согледаните проблеми и недоследности во неговата примена. На крајот на трудот, нагласена е значајната и клучната улога на Царинската управа на Република Македонија во понатамошно зачувување на одржливоста и успешното функцинирање на едношалтерскиот систем во насока на олеснување на трговијата.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/4527
Appears in Collections:Faculty of Economics 06: Annual of the Faculty of Economics - Skopje / Годишник на Економски факултет - Скопје

Files in This Item:
File SizeFormat 
Trud za Godisnik 2018_Katerina TTrpcevska (2).docx38.28 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item record

Page view(s)

13
checked on Jun 2, 2020

Download(s)

1
checked on Jun 2, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.