Browsing "Faculty of Civil Engineering" by Title


Or, select a letter below to start browsing
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 568 to 587 of 651 < previous   next >
PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
Živeo akvadukt! Doprinos geotehnikeJovan Br. Papić, Atanas Strašeski, Kemal Edip, Radica JovanovaNov-2021Proceeding article
Аnalyses of landslide evaluation factors using polynomial interpolationJovanovski Milorad, Abolmasov Biljana, Peshevski IgorSep-2013Proceedings
Амбиенталните вибрации како помошна алатка при определување на реалното однесување на конструкциитеДумова-Јованоска, Е; Марковски, Г; Чурилов, С.; Михајловиќ, Т; Атанасовски, С2013Proceedings
Анализа на влијанието на варовничката прашина врз својствата на самовградливиот бетонНајдовска Наташа; Аранѓеловски ТониOct-2019Proceeding article
Анализа на влијанието на цементот врз реолошките својства на самовградливиот бетон - фаза малтерКовачка Анета; Абази Сеад; Аранѓеловски ТониOct-2019Proceeding article
Анализа на интензивните врнежи и нивното влијание врз безбедноста на сообраќајотВиолета Ѓешовска3-Nov-2022Article
p201.pdf.jpgАнализа на капацитетот за производство на електрична енергија кај повеќеакумулациски водостопански системПановска Ф., Митовски С., Петковски ЉOct-2019Article; Proceeding article
Анализа на придружни објекти на брана РечаниАлексовски, Г.; Денковска, Л.; Маневска, К.; Марковска, С.Jun-2013Proceeding article
Bespravni gradbi so vremenska determinacija na gradenje.pdf.jpgБесправни објекти со временска детерминација на градење и ден после тоа во Република МакедонијаЃорѓиев Ванчо, Ѓорѓиев Ѓорѓи2017Article
ВЛИЈАНИЕ НА ВИСОКИТЕ ТЕМПЕРАТУРИ ВРЗ АСФАЛТНИТЕ СЛОЕВИ НА КОЛОВОЗНИТЕ КОНСТРУКЦИИ ВО ГРАД СКОПЈЕТасевска Маџовски, M., Мијоски, Г.Nov-2019Article
Влијание на летачката пепел врз сулфатната отпорност на цементотХаџиевска Кристина; Аранѓеловски Тони; Фиданчевска Емилија; Владичевска Љупка; Поповска МарјанаOct-2019Proceeding article
ВЛИЈАНИЕ НА РАЗЛИЧЕН ТИП НА САНАЦИЈА ВО КОЛОВОЗНАТА КОНСТРУКЦИЈА, ВРЗ ПОСТИГНУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТ НА РАМНОСТА НА ВОЗНАТА ПОВРШИНАМијоски, Г., Топаловска Анѓелевска, М., Николиќ, Л., Бајрами, Н.Nov-2019Article
Влијанието на еолската ерозија врз нефункционирањето на мелиоративните системиLjubenkov, Igor; Jovanov, Zoran; Papić, Jovan2014Article
Водопропусност на хидројаловиштен песок: наоди од испитувања и иновирање на релацииPapikj, Jovan ; Velkovska, Sashka; Peshevski, Igor ; Nikolokj, Marija2021Proceeding article
ВОДОПРОПУСНОСТ НА ХИДРОЈАЛОВИШТЕН ПЕСОК: НАОДИ ОД ИСПИТУВАЊА И ИНОВИРАЊЕ НА РЕЛАЦИИPapikj, Jovan ; Velkovska, Sashka; Peshevski, Igor ; Nikolikj, MarijaSep-2021Proceeding article
Геодетска оскултација на браната "Матка"Златко Србиноски; Златко Богдановски2017Proceeding article
Геодетска оскултација на хидројаловишна брана "Тополница"Томе Геговски; Златко Богдановски; Златко Србиноски; Филип КасаповскиNov-2019Proceeding article
MASE PROCEEDINGS 2015.pdf.jpgГеодетски деформациски мерења на индустриски конструкцииЗлатко Богдановски; Златко Србиноски3-Oct-2015Proceeding article; Proceedings
Геотехнички аспекти на проектирање на насип за заштита од поплави во сливот на реката НеретваLjubenkov, Igor; Papić, Jovan; Strašeski, Atanas2017Article
„Гранични услови“ за изработка и можен предлог за национален анекс на Еврокод 7Dimitrievski, Ljupcho; Papić, Jovan2014Article