Faculty of Philosophy 04: Journal Articles / Статии во научни списанија Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 2584
PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
Раниот третман како фундамент за успешна интеграција на децата со пречки во развојот, во средини на своите врсници во предучилишната возрастКопачев, Драгослав ; Настов, Петар; Наумовска, Љиљана; Мираковска, Виолета; Сулејман, Омер; Димитрова Радојичиќ, Даниела 1997Journal Article
Некои аспекти на законската регулатива за специјалното и интегративното образование на децата со пречки во развојот во определени европски земјиАјдински, Љупчо 1997Journal Article
Вклученоста во предучилишните установи-предуслов за успешно образование и рехабилитација на децата со пречки во развојотПетрова, Верица; Петров, Ристо 1997Journal Article
Статусот на децата со пречки во развојот во предучилишните установиДамовска, Лена 1997Journal Article
Семејството и раниот третман на детето со пречки во интелектуалниот развојСтаменкова Трајкова, Верица ; Трајков, Иван 1997Journal Article
Генетски аспекти на аутизмотЛакоски, Анастас 1997Journal Article
Раната дијагностика како детерминирачки фактор за стручен, рационален и ефикасен третман на децата со пречки во развојотАјдински, Горан ; Бошњаковска, С.; Дуковски, М.; Угриновска, Л.; Чакар, М.; Богоевска, Л.1997Journal Article
Медикаментозен третман на ментално ретардираните деца со придружни манифестацииНастов, Петар; Копачев, Драгослав 1997Journal Article
Основни претпоставки за организирање и воспоставување на кохерентен систем на раниот третман и предучилишното воспитание на децата со пречки во развојот во услови на транзиција (состојба, проблеми и потреби)Ајдински, Љупчо 1997Journal Article
Страданијата на Св. Марина Антиохиска (BHG 1165-1166)Пановска, Јулија; Саракински, Војислав 2023Journal Article
Селото и селанството во Битолскиот вилает низ епохата на реформи од почетокот на XIX век до 1912 годинаГичевски, Васко2023Journal Article
Родоскверните бракови во новите законски уредби на Јустинијан (Nov. 12, 139, 154)Тошева, Даниела2023Journal Article
Образовните состојби во Скопскиот санџак и Тетовската каза според османлиските архивски документи (1861-1912 година)Жарноски, Армен2023Journal Article
Religious Exclusivism in Modern Macedonian SocietyMatevski, Zoran 2019Journal Article
Политичката исклучивост и општествената исклученост во Република МакедонијаТрајковски, Ило 2019Journal Article
The Early Аmerican Sociology in the Context of the Sociology-Politics Relation PolemicTasheva Poceska, Marija 2019Journal Article
From Flexible Organization to Stress on the WorkplaceGјurovska, Mileva ; Perovska, Jelena2017Journal Article
The Traumatizing Politics of Transitional Justice Policies: the Macedonian Case of LustrationTrajkovski, Ilo 2017Journal Article
The Exodus of the Macedonians From Aegean Macedonia - a Process of Individual and Collective TraumaTasheva Poceska, Marija ; Minoski, Konstantin 2017Journal Article
Sexual Violence in Marriage and Intimate Relationships: Synthetic View About MacedoniaSimonovska, Suzana ; Dimitrievska, Vesna 2016Journal Article
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 2584