Loading... 2 0 5 0 false
ad1e4f4b8da83936cd843edd1efbc0fd.jpg picture
Full Name
Kenig, Nikolina
Vernacular Name
Николина Кениг
 
Variants
Кениг, Николина
Kenig, N.
Кениг, Н.
 
Main Affiliation
 
Email
ninakenig@yahoo.com
 
 
Loading... 3 0 5 0 false

Publications
(Articles)

Results 1-15 of 15 (Search time: 0.075 seconds).

PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
1Генерализирањето во квантитативните и во квалитативните истражувањаКениг, Николина 2009Journal Article
2Етничкиот идентитет и персоналната ориентација: Поврзаност меѓу димензијата колективизам- индивидуализам, вреднувањето на етничките симболи и емпатиската идентификацијаКениг, Николина 2003Journal Article
3Етничките стереотипи кај идните воспитувачи и одделенски наставнициПетроска Бешка, Виолета ; Поповски, Михајло ; Кениг, Николина 1999Journal Article
4Кога мажите ја губат мажественоста а жените убавината: експлорација на моделот на вкрстена категоризација преку споделена полова категоријаКениг, Николина 2004Journal Article
5Методолошки предности и проблеми на моделирањето со структурни равенкиКениг, Николина 2001Journal Article
6Методолошки проблеми на квантитативниот пристап во меѓукултурната психологијаКениг, Николина 2005Journal Article
7Мултиметодската триангулација и валидноста на квалитативните истражувања во психологијатаКениг, Николина 2007Journal Article
8Негативните етнички стереотипи како фактор за формирање предрасуди кај идните воспитувачи и одделенски наставнициПетроска Бешка, Виолета ; Кениг, Николина 2005Journal Article
9Неподносливата леснотија на половото стереотипизирање: анализа на учебниците по македонски јазик, историја и природа и општество за основно образованиеКениг, Николина 2008Journal Article
10Премислување на старите дилеми на истражувањата во психологијата: Осврт кон тестирањето на групните разликиКениг, Николина ; Спасовски, Огнен 2001Journal Article
11[приказ] Виолета Петроска-Бешка, Оценување со тестови на знаењеКениг, Николина 2008Article
12Проверка на внатрешната структура на инструментот индекс на аспирации со користење експлораторна факторска анализаКениг, Николина ; Спасовски, Огнен 2011Journal Article
13Светскиот поредок и мир од феминистичка перспективаКениг, Николина 1998Journal Article
14Сликата за сопствениот и за другиот етникум кај студентите на Педагошкиот факултет во СкопјеПетроска Бешка, Виолета ; Кениг, Николина 2002Journal Article
15Хофстедовиот модел на мерење на димензиите на културите: проблеми и предизвициКениг, Николина 2006Journal Article