Loading... 2 0 5 0 false
nstan.jpg picture
Full Name
Stanojkovska Trajkovska, Natasha
Vernacular Name
Наташа Станојковска Трајковска
 
Variants
Станојковска Трајковска, Наташа
Stanojkovska Trajkovska, N.
Станојковска Трајковска, Н.
Stanojkovska, N.
Станојковска, Н.
 
Main Affiliation
 
Working groups
 
Email
natasa.stanojkovska@fzf.ukim.edu.mk
 
Loading... 3 0 5 0 false


Results 1-14 of 14 (Search time: 0.005 seconds).

PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
1Curricula for students with special educational needs in R. Macedonia and R. Turkey.pdf.jpgCurricula for students with special educational needs in R. Macedonia and R. TurkeyNergis Ramo, Akgün; Petrov, Risto ; Rashikj Canevska, Olivera ; Stanojkovska Trajkovska, Natasha 2016Journal Article
202. Karovska et. al. 2017. Educational policies and practical implementations.pdf.jpgEducational policies and practical implications for children with intellectual disability in the Republic of MacedoniaKarovska Ristovska, Aleksandra ; Karovska Andonovska, Biljana; Stanojkovska Trajkovska, Natasha ; Georgievska, Sofija 2017Journal Article
303. Karovska-Andonovska, B., Karovska Ristovska, A. 2017. Legal vs factual social protection.pdf.jpgLegal vs. factual social protection status of persons with intellectual disabilities in the Republic of MacedoniaKarovska Andonovska, Biljana; Karovska Ristovska, Aleksandra ; Stanojkovska Trajkovska, Natasha ; Georgievska, Sofija 2017Journal Article
4Parental satisfaction of children with moderate and severe intellectual disability treated in daycare centers.pdf.jpgParental satisfaction of children with moderate and severe intellectual disability treated in daycare centersStanojkovska Trajkovska, Natasha ; Georgievska, Sofija ; Petrov, Risto 2018Proceeding article
512. Karovska Ristovska et all. 2015. Quality of life of persons with intellectual disabilities in day care centers.pdf.jpgQuality of life of persons with intellectual disabilities in day-care centresKarovska Ristovska, Aleksandra ; Rashikj Canevska, Olivera ; Stanojkovska Trajkovska, Natasha ; Jovanovska, Irena; Ajdinski, Goran 2015Proceeding article
6Social skills in helping profession students for working with groups under risk.pdf.jpgSocial skills in helping profession students for working with groups under riskGeorgievska, Sofija ; Trbojevikj, Svetlana ; Stanojkovska Trajkovska, Natasha 2019Journal Article
708. Филиповска и др. 2018. Влијанието на доминантната латерализација.pdf.jpgВлијанието на доминантната латерализација на мajkиte во извршувањето на секојдневните активности и доминантната латерализација на горните екстремитети кај нивните децаФилиповска, Маја; Рашиќ Цаневска, Оливера ; Каровска Ристовска, Александра ; Станојковска Трајковска, Наташа 2018Proceeding article
810 (1).pdf.jpgВлијанието на стресот кај трудниците и појава на постпородилна депресија – причини за психолошка поддршкаГеоргиевска, Софија ; Станојковска Трајковска, Наташа 2016Proceeding article
9Значење на социјалните пакети.pdf.jpgЗначење на социјалните пакети во интензивниот третман на децата со аутистичен спектар на нарушувањаЃорѓевска, Симона; Најдова, Гордана; Станојковска Трајковска, Наташа 2018Proceeding article
10Персонални карактеристики на вработените во вонинституционална и институционална заштита на деца со интелектуална попреченос.pdf.jpgПерсонални карактеристики на вработените во вонинституционална и институционална заштита на деца со интелектуална попреченостСтанојковска Трајковска, Наташа ; Рамо Акѓун, Нергис; Петров, Ристо 2018Proceeding article
11Потреба од бенефициран работен стаж .pdf.jpgПотреба од бенефициран работен стаж за вработените во вонинституцонална заштита и во институционална заштита за деца со умерена и со тешка интелектуална попреченостСтанојковска Трајковска, Наташа 2015Journal Article
1211 (1).pdf.jpgПроценка и третман на когнитивните способности кај лица со ментални растројства – улога на дефектологотТодоровска, Данче; Здјелар, Ивана; Рашиќ Цаневска, Оливера ; Станојковска Трајковска, Наташа 2016Proceeding article
13Семејни ресурси и поддршка на семејства на деца со интелектуална попречено.pdf.jpgСемејни ресурси и поддршка на семејства на деца со интелектуална попреченостСтанојковска Трајковска, Наташа 2017Journal Article
14Ставови на родителите на деца со интелектуална попреченост и стручни лица кои работат со нив по однос на сексуално воспитание.pdf.jpgСтавови на родителите на деца со интелектуална попреченост и стручни лица кои работат со нив по однос на сексуално воспитаниеСтанојковска Трајковска, Наташа 2016Journal Article