Browsing by Author Cvetkoska, Violeta


Or, select a letter below to browse by last name
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 20 to 31 of 31 < previous 
PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
SYM-OP-IS_2017-539-544.pdf.jpgTHE PHENOMENON OF THE NEGATIVE INTEREST RATES WITH A SPECIAL REVIEW OF THE MACEDONIAN BANKING SECTORCvetkoska, Violeta ; Radinovic, Bojana2017Proceeding article
EMC 2017 Proceedings at once-62-67, Cvetkoska Violeta.pdf.jpgTHE ROLE OF OPERATIONS RESEARCH IN MANAGERIAL DECISION-MAKINGCvetkoska, Violeta 2017Proceeding article
Entrenova 2017 CD Proceedings-360-366 (1).pdf.jpgStudent Perceptions Regarding the Mind Map Application in Mathematical EducationCvetkoska, Violeta 2017Proceeding article
A survey of the use of operational research in decisions made.pdf.jpgA survey of the use of operational research in decisions made by micro, small and medium-sized enterprises in MacedoniaCvetkoska, Violeta 2016Journal Article
Godisnik 2017, 565-577, Violeta Cvetkoska.pdf.jpgUNIVERSITIES’ EFFICIENCY ANALYSIS: LITERATURE REVIEW OF DEA APPLICATIONCvetkoska, Violeta 2017Proceeding article
Годишник 2019 Cvetkoska i Dimovska.pdf.jpgАНАЛИЗА НА МОЖНОСТА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА СЕДУМЧАСОВНО РАБОТНО ВРЕМЕ ВО КОРЕЛАЦИЈА СО ПОСТИГНУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНА ПРОДУКТИВНОСТ: ДЕЛФИ МЕТОДАCvetkoska, Violeta ; Dimovska, Milanka2019Other
Godisnik 2018 final-621-638.pdf.jpgКОИ ФАКТОРИ СЕ ОД КРУЦИЈАЛНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ПРИ ИЗБОР НА УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ПОСЛЕДИПЛОМСКИ СТУДИИ?Цветкоска, Виолета 2018Other
2015-667-686.pdf.jpgКОРИСТЕЊЕ НА АЛАТКАТА МАПА НА УМОТ ВО НАСТАВАТА И ВО УЧЕЊЕТОЦветкоска, Виолета 2015Other
Makroekonomski-efekti-na-fiskalnata-politika.pdf.jpgМАКРОЕКОНОМСКИТЕ ЕФЕКТИ НА ФИСКАЛНАТА ПОЛИТИКА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАФити, Таки ; Петревски, Горан ; Филиповски, Владимир ; Треновски, Борче ; Ташевска, Билјана ; Трпески, Предраг ; Цветкоска, Виолета ; Антовска, Марица2017Monograph
Annual of the Faculty of Economics  2014-221-238.pdf.jpgМЕРЕЊЕ НА ЕФИКАСНОСТА НА БАНКАРСКИОТ СЕКТОР ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАНаумовска, Елена ; Цветкоска, Виолета 2014Other
Примена на повеќекритериумски методи во банкарствотоCvetkoska, Violeta 2018Book
Godisnik 2016 Violeta Cvetkoska.pdf.jpgПРИСТАПОТ НА НАУКАТА ЗА МЕНАЏМЕНТ И НЕЈЗИНАТА ПРИМЕНА ВО ПРАКСАТА СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА СРЕДНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАЦветкоска, Виолета 2016Other