Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/7164
Title: Споредбени испитувања на морфометриските карактеристики и составот на трупот на виножитната и речната пастрмка
Authors: Belichovska Katerina
Keywords: pastrmka, morfometriski karakteristiki, masov sostav na teloto, tkiven sostav na trupot, hemiski sostav na mesoto.
Issue Date: 8-Dec-2006
Publisher: Факултет за земјоделски науки и храна, Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје
Abstract: So cel da se utvrdat eventualnite razliki vo morfometriskite karakteristiki, masoviot sostav na teloto (soodnosot na oddelnite delovi i organi na teloto), tkivniot sostav na trupot (sodr`inata na meso i koski) i hemiskite osobini na mesoto na vino`itnata (obi~na i `olta) i re~nata pastrmka, izvr{eni se istra`uvawa na ribi odgleduvani vo dva ribnika so ~ista izvorska voda. Izborot na edinkite za ispituvawe e izvr{en na slu~aen na~in od proizvodnite bazeni na ribnicite, pritoa vodej}i smetka da bidat so pribli`no ednakva telesna masa. Ispituvanite edinki bea so prose~na telesna masa od 184 do 222 g. Konstatirano e deka, vo morfometriskite karakteristiki na pastrmkite, odnosno vo procentualnoto u~estvo na oddelnite delovi vo vkupnata dol`ina na teloto, ima minimalni i statisti~ki nezna~ajni razliki me|u obi~nata i `oltata vino`itna pastrmka. U~estvoto na malata dol`ina, dol`inata na trupot i na opa{noto steblo vo golemata dol`ina na teloto na re~nata pastrmka e ne{to pomalo, a u~estvoto na dol`inata na glavata i na opa{nata perka pogolemo vo sporedba so vino`itnata pastrmka. Me|utoa, razlikite se mali i statisti~ki bezna~ajni. Randmanot na meso (riba bez vnatre{ni organi) e signifikantno (R<0,05) povisok kaj re~nata i `oltata, vo sporedba so obi~nata pastrmka. U~estvoto na glavata vo vkupnata masa na teloto e zna~ajno pogolemo kaj re~nata, vo sporedba so vino`itnata pastrmka. Vo odnos na u~estvoto na masata na perkite i na vnatre{nite organi, vo vkupnata masa na ribata, ne se utvrdeni zna~ajni razliki me|u pastrmkite. Re~nata pastrmka i `oltata vino`itna sodr`at zna~ajno (R<0,05) pogolemo koli~estvo meso vo trupot vo sporedba so obi~nata vino`itna pastrmka. U~estvoto na ko`ata vo masata na trupot e zna~ajno pogolemo kaj obi~nata vo sporedba so `oltata vino`itna i re~nata pastrmka. Vo rN-vrednosta na mesoto ne se utvrdeni zna~ajni razliki me|u ispituvanite pastrmki. Mesoto na `oltata vino`itna pastrmka sodr`i signifikantno (R<0,05) pomalku voda, a pove}e masti i ima povisoka energetska vrednost, vo sporedba so mesoto na obi~nata vino`itna i re~nata pastrmka.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/7164
Appears in Collections:Faculty of Agricultural Sciences and Food: PhD Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МАГИСТЕРСКИ ТРУД_Катерина Беличовска 2006.doc4.09 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record

Page view(s)

217
checked on May 24, 2024

Download(s)

91
checked on May 24, 2024

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.