Faculty of Philosophy 06: Review Articles / Прикази на стручна литература Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 52
PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
[приказ] Војислав Саракински, Стефан Пановски. Антички државни системи. Универзитетски учебник. Филозофски факултет, Скопје, 2019. ИСБН 978- 608-238-171-8, стр. 259.Тошева, Даниела2021Article
[приказ] Марияна Стамова, Албанският фактор в Социалистичка Република Македония (1945-1981), (Кюстендил-Габрово, 2012)Илиевски, Борче 2013Article
[review] Kaneff Deema, Who owns the Past? The Politics of Time in a “Model” Bulgarian Village, Berghahn Books 2004Авировиќ Бундалевска, Ирена 2012Article
[приказ] Александар С. Атанасовски, Македонија во XIV век, Напредок, Тетово 2009; 293 стр.Симонова, Габриела2009Article
[приказ] Даринка Петреска, Виолета Ачкоска, Осознавање на историјата, Скопје, 2007, 386Илиевски, Борче 2007Journal Article
[приказ] Виолета Ачкоска, Никола Жежов, Репресијата и репресираните во најновата македонска историја (прв дел), „Макавеј“, Скопје, 2005, 283Илиевски, Борче 2006Article
[приказ] Далибор Јовановски, Грчка балканска политика и Македонија (1830-1881), Bato & Divajn Corporation Graphie Center, 2005, 231.Тодороска, Катерина2006Article
[приказ] Мирослава Мирковић, Римска држава y доба принципата и домината (27. пре Хр. – 337. н.е.) – од Августа до Константина, Досије, Београд, 2003,197 стр.Пановски, Стефан 2006Article
[приказ] Виолета Ачкоска, Братството и единството 1944-1974 помеѓу хармонија и дисхармонија, Институт за национална историја, Скопје, 2003, 313Илиевски, Борче 2003Article
[приказ] Марија Пандевска, Струмичкиот револуционерен округ (1893-1903) книга I, Институт за национална историја, Скопје 2002, 361Илиевски, Борче 2003Article
[приказ] Ирена Стефоска, Словените на почвата на Македонија (од VII до почетокот иа X век), Сигма прес, Скопје 2002, 162 страни, 1 табелаПетровски, Бобан 2003Article
[приказ] Ванчо Ѓорѓиев, Слобода или смрт, /Македонското револуционерно националноослободително движење во Солунскиот вилает (1893-1903)/, Табернакул, Скопје, 2003 г., 580Димески, Димитар 2003Article
[приказ] Глигор Крстески, Моето полициско досие, М-графика, Скопје 2002, 272Илиевски, Борче 2002Article
[приказ] Ванче Стојчев, Бугарскиот окупациски систем во Македонија, 1941-1944 година, Скопје, 1996, 354Ѓорѓиев, Ванчо 1999Article
[приказ] Ванчо Ѓорѓиев, Петар Поп Арсов-Прилог кон проучувањето на Македонското национално ослободително движење, Матица Македонска, Скопје 1997, 199Јовановски, Далибор 1997Article
[приказ] Милан Бошкоски, Македонија во XI и XII век – надворешни упади на територијата на Македонија, ИНИ, Скопје 1997, 225Филипоски, Тони 1997Article
[приказ] Peter Hill, The Macedonians in Australia, Carlisle, Hesperian Press, 1989Миноски, Константин 1991Article
[приказ] Иван Катарџиев, Македонската национално-политичка мисла меѓу двете светски војни, Скопје, 1991, с. 542Миноски, Константин 1991Article
[review] Macedonia & Its Questions. Origins, Margins, Ruptures & ContinuityVankovska, Biljana 2021Article
[приказ] Николина Кениг, Квалитативни методи на истражувањеПетроска Бешка, Виолета 2009Article
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 52