Faculty of Philosophy 06: Review Articles / Прикази на стручна литература Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 60
PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
Two Ends of the Stick: The Euthanasia and the Ethics of (Palliative) CareDonev, Dejan 2022Proceeding article
[приказ] С. Бојанин, И. Милачиќ, М. Селаковиќ, „Аутизам“Чичевска Јованова, Наташа 1998Journal Article
[приказ] Светлана А. Филиповиќ: „Компаративна анализа на наставните планови и програми во основнита училишта за глуви деца со плановите и програмите на редовните основни училишта за деца кои слушаат“Јачова, Зора 1998Journal Article
[приказ] Станика Дикиќ: „Тифлологија“Солтирова, Елизабет; Димитрова Радојичиќ, Даниела 1997Journal Article
[приказ] Винка Мустаќ, Мирослав Вициќ: „Работа со ученици со пречки во развојот во основното училиште“ (прирачник за просветните работници)Чичевска Јованова, Наташа 1997Journal Article
[приказ] Надежда Д. Димиќ, „Методика на артикулацијата“Јачова, Зора 1997Article
[приказ] Landy, F. J., & Conte, J. M. (2013). Work in the 21st Century: An Introduction to Industrial and Organizational Psychology, 4th Edition. Hoboken, NJ: WileyСотироска Иваноска, Калина2018Article
[приказ] Даниел Калеман. Мислење, брзо и бавно.Ачковска Лешковска, Елена 2015Article
[приказ] Војислав Саракински, Стефан Пановски. Антички државни системи. Универзитетски учебник. Филозофски факултет, Скопје, 2019. ИСБН 978- 608-238-171-8, стр. 259.Тошева, Даниела2021Article
[приказ] Марияна Стамова, Албанският фактор в Социалистичка Република Македония (1945-1981), (Кюстендил-Габрово, 2012)Илиевски, Борче 2013Article
[review] Kaneff Deema, Who owns the Past? The Politics of Time in a “Model” Bulgarian Village, Berghahn Books 2004Авировиќ Бундалевска, Ирена 2012Article
[приказ] Александар С. Атанасовски, Македонија во XIV век, Напредок, Тетово 2009; 293 стр.Симонова, Габриела2009Article
[приказ] Даринка Петреска, Виолета Ачкоска, Осознавање на историјата, Скопје, 2007, 386Илиевски, Борче 2007Journal Article
[приказ] Виолета Ачкоска, Никола Жежов, Репресијата и репресираните во најновата македонска историја (прв дел), „Макавеј“, Скопје, 2005, 283Илиевски, Борче 2006Article
[приказ] Далибор Јовановски, Грчка балканска политика и Македонија (1830-1881), Bato & Divajn Corporation Graphie Center, 2005, 231.Тодороска, Катерина2006Article
[приказ] Мирослава Мирковић, Римска држава y доба принципата и домината (27. пре Хр. – 337. н.е.) – од Августа до Константина, Досије, Београд, 2003,197 стр.Пановски, Стефан 2006Article
[приказ] Виолета Ачкоска, Братството и единството 1944-1974 помеѓу хармонија и дисхармонија, Институт за национална историја, Скопје, 2003, 313Илиевски, Борче 2003Article
[приказ] Марија Пандевска, Струмичкиот револуционерен округ (1893-1903) книга I, Институт за национална историја, Скопје 2002, 361Илиевски, Борче 2003Article
[приказ] Ирена Стефоска, Словените на почвата на Македонија (од VII до почетокот иа X век), Сигма прес, Скопје 2002, 162 страни, 1 табелаПетровски, Бобан 2003Article
[приказ] Ванчо Ѓорѓиев, Слобода или смрт, /Македонското револуционерно националноослободително движење во Солунскиот вилает (1893-1903)/, Табернакул, Скопје, 2003 г., 580Димески, Димитар 2003Article
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 60