Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/2938
Title: Klasifikacione procedure u multivarijacionoj statističkoj analizi
Authors: Trpkova nestorovska, Marija 
Keywords: Multivarijacione klasifikacione procedure, klaster analiza, diskriminaciona analiza, analiza klasifikacionog stabla
Issue Date: 2010
Publisher: Ekonomski fakultet - Beograd, Univerzitet u Beogradu
Source: Trpkova, M. 2010 "Klasifikacione procedure u multivarijacionoj statističkoj analizi", Magistarska teza, Ekonomski fakultet - Beograd, Univerzitet u Beogradu
Abstract: Cilj ovoga rada je da prikaže i objasni primenu multivarijacione tehnike klasifikacije, preko izlaganja teoretskog modela i njegove primene nad bazom podataka uz korišćenje softvera SPSS za rešavanje različitih ekonomskih problema. U radu se razmatraju tri tehnike za klasifikaciju: klaster analiza, diskriminaciona analiza i analiza klasifikacionog stabla. Nakon teoretske eksplikacije, sledi praktična primena klasifikacionih tehnika. Za praktičnu primenu klaster analize koristi se baza podataka makedonskih opština i baza podataka 200 makedonskih kompanija. Uspešna aplikacija klaster analize formira tri klastera makedonskih opština i četiri klastera makedonskih kompanija. Diskriminaciona analiza u svojoj praktičnoj aplikaciji koristi istu bazu podataka makedonskih opština, kao i bazu zemalja koje su i koje nisu članice Evropske unije. Analizom su uspešno klasifikovane opštine u predviđene grupe (definisane klaster analizom). Klasifikacija zemalja koje jesu i zemalja koje nisu članice Evropske unije daje dobre rezultate. Analiza klasifikacionog stabla koristi bazu podataka makedonoskih opština u cilju kreiranja stabla klasifikovanja preko koje se bolje identifikuju grupe makedonskih opština prema razvijenosti. Ovaj rad daje značajne informacije o rešavanju praktičnih ekonomskih problema, a multivarijacione klasifikacione procedure imaju široku primenu i u mnogim neekonomskim naukama, što ukazuje na univerzalnost i korisnost ovih procedura.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/2938
Appears in Collections:Faculty of Economics 04: MA Theses / Магистерски тези

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1-5 Ukupni rad.pdf1.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
1-1 Naslovna strana.pdf38.26 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
1-2 Druga strana.pdf37.99 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
1-3 Posveta.pdf9.27 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
1-4 Apstrakt.pdf82.48 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

Page view(s)

25
checked on May 29, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.