Faculty of Philosophy, Collection 07: PhD Theses / Докторски дисертации Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 297
PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
zhprosaroska2015.pdf.jpgМожности за воспоставување независен механизам за контрола врз работата на полицијата во Република Македонија во функција на јакнење на јавната довербаПросароска, Жаклина2015Thesis
sipetrevska2015.pdf.jpgЗастапување и примена на меѓународните правни акти и меѓународните правни механизми во функција на миротПетревска, Силвана2015Thesis
zojoveski2012.pdf.jpgВлијанието на нелегалната и присилна миграција врз мирот и стабилноста на земјите од западен БалканЈовески, Зоран2012Thesis
bboshkovski2017.pdf.jpgПотребата и специфичноста на комуницирањето во сферата на безбедноста заради ефикасно спречување и решавање на состојби со висок безбедносен ризикБошковски, Бобан2017Thesis
jasnaumoska2013.pdf.jpgПроблемот на толкувањето на Платоновата филозофијаНаумоска, Јасмина 2013Thesis
mtashkovska1997.pdf.jpgМеѓународниот статус на цивилната одбрана како детерминанта на организациско-функционалната компатибилност на системот на одбраната на Република МакедонијаТашковска, Марина 1997Thesis
olstanoeski2017.pdf.jpgЕфектите од (не)завршената задача на постконфликтното градење на мирот во Република Македонија: разоружување, демобилизација и реинтеграција на поранешните борци од конфликтот во 2001 годинаСтаноески, Оливер2017Thesis
jlozanovski2001.pdf.jpgФормите на работа, методите и средствата на наставата по етика во средните училиштаЛозановски, Јован2001Thesis
bchaminski2017.pdf.jpgГеополитичко значење и заштита на енергетската инфраструктура на Република Македонија од асиметрични заканиЧамински, Борче2017Thesis
vnonevski2012.pdf.jpgФилозофските основи на дигиталната естетикаНоневски, Вангел 2012Thesis
ljefremov2012.pdf.jpgПоврзаност помеѓу ставовите спрема безбедното работење, профилот на занимањето и исходите од работатаЕфремов, Љупчо2012Thesis
mtodorovska2013.pdf.jpgДијаболичната природа на светотоТодоровска, Марија 2013Thesis
lfotev2016.pdf.jpgВистината како филозофска категорија во аналитичката традиција: онтолошки, епистемолошки и логичко-семантички аспектиФотев, Лазар2016Thesis
sstefanovic2018.pdf.jpgУлогата на медиумите во градењето на безбедносната култура во Република МакедонијаСтефановиќ, Соња2018Thesis
ltmiloseva2002.pdf.jpgАфективно-конативните црти на личноста и потрошувачкото однесувањеТасева-Милошева, Ленче2002Thesis
lbabic2020.pdf.jpgПроценка на клучните компетенции и планирање на едукацијата во функција на управување со кариератаБабиќ, Лепа2020Thesis
zomihajlovski2010.pdf.jpgОсобините на личноста кај поединци професионално определени за музичка уметностМихајловски, Зоран2010Thesis
zkatru2003.pdf.jpgКарл Попер, отвореното општество и неговите непријатели – пролог за филозофската втемеленост на политикатаКатру, Зоја2003Thesis
drzarevski2005.pdf.jpgФилозофија и етика на современото образованиеЗаревски, Драгор2005Thesis
margjosheva2017.pdf.jpgНовите предизвици и закани на високотехнолошкиот криминал врз националната безбедностЃошева, Марија2017Thesis
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 297