Browsing "Faculty of Philosophy" by Author Arnaudova, Violeta

Showing results 1 to 15 of 15
PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
Arnaudova, Galevska, Mustafa, Yildiz-2014.pdf.jpgValue orientation of future teachersArnaudova, Violeta ; Angeloska Galevska, Natasha ; Mustafa, Avzi 2014Proceeding article
Верификација на научната методологија за идентификација на надарени ученициАрнаудова, Виолета ; Ачковска Лешковска, Елена ; Спасовски, Огнен 2005Journal Article
Влијание на типот на афективна врзаност и полот на личноста врз формирањето на претстави за љубовтаАрнаудова, Виолета 2006Journal Article
Воспитните стилови на родителите и себепочитувањето на адолесцентитеАрнаудова, Виолета 2007Journal Article
Вреднување на креативноста во училишната срединаАрнаудова, Виолета ; Максиќ, Славица2011Journal Article
Да се стане и да се остане креативенАрнаудова, Виолета 2001Journal Article
За потеклото на фацијалната експресија на емоциитеАрнаудова, Виолета 2012Journal Article
varnaudova1987.pdf.jpgПоврзаност меѓу интелигенцијата, креативноста и училишниот успехАрнаудова, Виолета 1987Thesis
Поврзаност на творечките ставови со перфекционизмот на средношколцитеАрнаудова, Виолета 2009Journal Article
Поттикнување и развивање на креативното мислење со техники на дивергентна продукцијаАрнаудова, Виолета 1995Thesis
[приказ] Зборник – 30 години на Институтот за психологијаАрнаудова, Виолета 2004Article
Рефлексија на транзицијата врз системот на вредности на младитеАрнаудова, Виолета 1997Journal Article
Семејната афективна врзаност на адолесцентите и нивните вредносни ориентацииАрнаудова, Виолета 2008Journal Article
Социјалниот статус на надарените ученици од основно училиште во училишни и вонучилишни активностиАрнаудова, Виолета 2004Journal Article
Стилови на хумор, социјална и емоционална осаменост.pdf.jpgСтилови на хумор, социјална и емоционална осаменостАрнаудова, Виолета ; Сулејманов, Филип 2010Journal Article