Loading... 2 0 5 0 false
ospa.jpg picture
Full Name
Spasovski, Ognen
Vernacular Name
Огнен Спасовски
 
Variants
Спасовски, Огнен
Spasovski, O.
Спасовски, О.
 
Main Affiliation
 
Working groups
 
Email
ognen@fzf.ukim.edu.mk
 
Loading... 3 0 5 0 false

Publications

Results 1-12 of 12 (Search time: 0.031 seconds).

PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
1The_development_of_the_Humor_Structure_Appreciatio.pdf.jpgThe development of the Humor Structure Appreciation Scale and its relation to Sensation Seeking Inventory and Need for Closure ScaleSulejmanov, Filip ; Spasovski, Ognen ; Platt, Tracey2018Journal Article
2Psychometric properties of the Macedonian version of the Implicit Positive and Negative Affect Test (IPANAT–M), Sulejmanov & Spasovski.pdf.jpgPsychometric properties of the Macedonian version of the Implicit Positive and Negative Affect Test (IPANAT–M)Sulejmanov, Filip ; Spasovski, Ognen 2017Journal Article
3Афективни состојби и личносни диспозицииСпасовски, Огнен 2004Journal Article
4Базични психолошки потреби: важноста на балансот во нивната задоволеност за субјективната добросостојбаСпасовски, Огнен 2009Journal Article
5Верификација на научната методологија за идентификација на надарени ученициАрнаудова, Виолета ; Ачковска Лешковска, Елена ; Спасовски, Огнен 2005Journal Article
6Демократија, слободите и среќатаСпасовски, Огнен 2010Journal Article
7Интегрален пристап во проучувањето на емоциите и когницијата. Позитивна и негативна афективност и когницијаСпасовски, Огнен 2003Journal Article
8Односот на субјективната добросостојба со интринзичките и екстринзичките животни целиСпасовски, Огнен 2008Journal Article
9Позитивна психологија: зошто ни треба ново движење во психологијата?Спасовски, Огнен 2010Journal Article
10Премислување на старите дилеми на истражувањата во психологијата: Осврт кон тестирањето на групните разликиКениг, Николина ; Спасовски, Огнен 2001Journal Article
11Проверка на внатрешната структура на инструментот индекс на аспирации со користење експлораторна факторска анализаКениг, Николина ; Спасовски, Огнен 2011Journal Article
12Субјективна добросостојба: динамичка рамнотежа на интеракцијата меѓу личноста, емоциите и интринзичката мотивацијаСпасовски, Огнен 2007Journal Article