Browsing by Type Book chapter


Or, select a letter below to start browsing
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 198 to 217 of 266 < previous   next >
PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
Авторот како препејувач и препејувачот како автор.pdf.jpgАвторот како препејувач и препејувачот како автор – за двете преобразби на поемата „Сердарот“Tasevska Hadji Boshkova, Iskra 2013Book chapter
2015_Kirkova-Naskova_Pravopis_Angliski jazik.PDF.jpgАнглиски јазикАнастазија Киркова-Наскова2015Book chapter
2017_Kirkova-Naskova_Pravopis_Angliski jazik.PDF.jpgАнглиски јазикАнастазија Киркова-Наскова2017Book chapter
Andrisk i IV makedonska vojna.pdf.jpgАндриск и IV македонска војна (149-148 ст.е.)Пановски, Стефан 2015Book chapter
Антикоагулантна, антитромбоцитна и фибринолитичка терапијаСтанковиќ, С 1995Book chapter
Биографијата на Кузман Шапкарев.pdf.jpgБиграфијата на Кузман Шапкарев во светлината на биографските дискурсиTasevska Hadji Boshkova, Iskra 2016Book chapter
Евтаназија.pdf.jpgБиоетичките аспекти во дебатата за евтаназијатаДонев, Дејан 2013Book chapter
v1.pdf.jpgБорбата за автономија на Македонија и за создавање македонска држава (1893-1912)Ѓорѓиев, Ванчо 2014Book chapter
Profesionalno-i-odgovorno-novinarstvo-WEB.pdf.jpgБорбата на медиумите за подобро утре не смее да запреДонев, Дејан 2017Book chapter
FINALEN DOKUMENT Visoko obrazovanie po sekoja cena.pdf.jpgВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ ПО СЕКОЈА ЦЕНА? Анализа за трошоци и за придобивки на дисперзираните студии на државните универзитети во Република МакедонијаДокмановиќ, Мишо ; Спасевски, Дарко ; Шапкова, Катерина2016Book chapter
Вистината како преобразена веродостојност.pdf.jpgВистината како преобразена веродостојност – имплицитната историчност во патописите и афоризмите на Јордан Хаџи Константинов ЏинотTasevska Hadji Boshkova, Iskra 2011Book chapter
Во прангите на интерпретацијата.pdf.jpgВо прангите на интерпретацијата – повеќе од дискурс, помалку од знак (Крсте Чачански и Данило Киш)Tasevska Hadji Boshkova, Iskra 2012Book chapter
kognitiven razvoj i razvoj na poimi vo detstvoto_new.pdf.jpgВоспитувачот, логичкото мислење и когнитивната љубопитност кај децатаДамовска, Лена ; Фрицханд, Ана ; Шеху, Флорина2019Book chapter
razvoj na govorot vo prvite 6 godini_new.pdf.jpgВоспитувачот, писменоста и говорниот развој кај децатаДамовска, Лена ; Шеху, Флорина; Фрицханд, Ана ; Барбареев Кирил2019Book chapter
Гротескното преобликување како можност за жанровска интерференција.pdf.jpgГротескното преобликување како можност за жанровска интерференција (од Аристофан до Сервантес)Tasevska Hadji Boshkova, Iskra 2013Book chapter
Дијалошкиот метод на М. М. Бахтин и Бахтиновниот кружок.pdf.jpgДијалошкиот метод на Михаил Михајлович Бахтин и Бахтиновиот кружокИскра Тасевска2018Book chapter
Дијалошкиот метод на М. М. Бахтин и Бахтиновниот кружок.pdf.jpgДијалошкиот метод на Михаил Михајлович Бахтин и Бахтиновиот кружокTasevska Hadji Boshkova, Iskra 2018Book chapter
Дијалошкиот метод на М. М. Бахтин и Бахтиновниот кружок.pdf.jpgДијалошкиот метод на Михаил Михајлович Бахтин и Бахтиновиот кружокИскра Тасевска2018Book chapter
Ембрионален развиток на структурите во и околу усната празнина (формирање на забите -одонтогенесис)Бајрактарова Б2004Book chapter
ЕФЕКТИТЕ НА СТЕРЕОТИПИЗАЦИЈАТА ВО БУГАРСКАТА КНИЖЕВНОСТ НА ДЕВЕТНАЕСЕТТИОТ ВЕК.pdf.jpgЕфектите на стереотипизацијата во бугарската книжевност од деветнаесетиот век (во драмата „Криворазбраната цивилизација“ на Добри Војников и поемата „Изворот на белоногата“ на Петко Славејков)Трајче СтамескиMay-2019Book chapter