Browsing by Author Dzukeska, Elena


Or, select a letter below to browse by last name
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 1 to 20 of 30  next >
PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
A-te-wo-jo ‒ генитив од микенско лично имеЏукеска, Елена 2017Journal Article
Classical Education, Classical Languages, Classical StudiesDzukeska, E. 2021Journal Article
68-7.pdf.jpgLicet, licet, licentiaЏукеска, Елена 2015Journal Article
Mostellaria – Привиденија или вистински етимологии во Плаутовите игри со зборовиЏукеска, Елена 2013Journal Article
systasis_32_4.pdf.jpgMulta multat (Pl. Rud. 20)Dzukeska, Elena 2018Journal Article
Notes on the Evidence for the Influence of Pronominal on Nominal Inflexion in Mycenaean ArchivesDzukeska, Elena 2023Journal Article
On the compounds with αὐτός in Mycenaean and Post-Mycenaean GreekDzukeska, Elena 2018Journal Article
09 Dzukeska 135-146 FINAL.pdf.jpgOn the Meanings of the Place names in Genitive in Mycenaean GreekDzukeska, Elena 2017Proceeding article
[review] José Miguel Jiménez Delgado. Sintaxis del griego micénico. Sevilla. Editorial Universidad de Sevilla 2016. Pp. 264. ISBN 978-84-472-1812-7Dzukeska, Elena 2016Article
Semantics of Mycenaean Genitive: A Tentative Analysis of the Genitive Singular Forms Ending in -o, /-os/Dzukeska, Elena 2017Proceeding article
We-re-na-koЏукеска, Елена 2006Journal Article
Аnimus и anima во игрите со зборови кај ПлаутЏукеска, Елена 2018Proceeding article
Античкиот идеал на καλοκἀγαθία низ призмата на епиграфските сведоштваЏукеска, Елена 2016Proceeding article
systasis_33_4.pdf.jpgАристотел, „Историја на животните, книга Алфа (I), глава прва (486a5 ‒ 488b29)Џукеска, Елена 2018Journal Article
Белешки за сведоштвата за влијанието на заменската врз именската флексија во микенските архивиЏукеска, Елена 2023Journal Article
(2.11)-70 години ИКС-библиографија (мастер).pdf.jpgБиблиографија на вработените и дипломираните на Институтот за класични студии на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во СкопјеСофрониевски, Валериј ; Џукеска, Елена ; Димовска Јањатова, Весна 2016Reference Book
Генитив сингулар кај имињата со основа на оклузив во микенскиот грчкиЏукеска, Елена 2011Journal Article
Генитивските форми –ОIO на микенските плочи и тесалските натписиЏукеска, Елена 2010Journal Article
Грчката заменка ho, he, to во микенскиот периодЏукеска, Елена 2012Journal Article
За прилошките определби за време во микенскиот грчкиDzukeska, Elena 2018Journal Article