Loading... 2 0 5 0 false
122.jpg picture
Full Name
Dzukeska, Elena
Vernacular Name
Елена Џукеска
 
Variants
Џукеска, Елена
Dzukeska, E.
Djukeska, E.
Џукеска, Е.
 
Main Affiliation
 
Working groups
 
Email
elena@fzf.ukim.edu.mk
 
Loading... 3 0 5 0 false

Results 1-20 of 25 (Search time: 0.03 seconds).

PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
1A-te-wo-jo ‒ генитив од микенско лично имеЏукеска, Елена 2017Journal Article
2Classical Education, Classical Languages, Classical StudiesDzukeska, E. 2021Journal Article
368-7.pdf.jpgLicet, licet, licentiaЏукеска, Елена 2015Journal Article
4Mostellaria – Привиденија или вистински етимологии во Плаутовите игри со зборовиЏукеска, Елена 2013Journal Article
5systasis_32_4.pdf.jpgMulta multat (Pl. Rud. 20)Dzukeska, Elena 2018Journal Article
6On the compounds with αὐτός in Mycenaean and Post-Mycenaean GreekDzukeska, Elena 2018Journal Article
709 Dzukeska 135-146 FINAL.pdf.jpgOn the Meanings of the Place names in Genitive in Mycenaean GreekDzukeska, Elena 2017Proceeding article
8[review] José Miguel Jiménez Delgado. Sintaxis del griego micénico. Sevilla. Editorial Universidad de Sevilla 2016. Pp. 264. ISBN 978-84-472-1812-7Dzukeska, Elena 2016Article
9Semantics of Mycenaean Genitive: A Tentative Analysis of the Genitive Singular Forms Ending in -o, /-os/Dzukeska, Elena 2017Proceeding article
10We-re-na-koЏукеска, Елена 2006Journal Article
11Аnimus и anima во игрите со зборови кај ПлаутЏукеска, Елена 2018Proceeding article
12Античкиот идеал на καλοκἀγαθία низ призмата на епиграфските сведоштваЏукеска, Елена 2016Proceeding article
13systasis_33_4.pdf.jpgАристотел, „Историја на животните, книга Алфа (I), глава прва (486a5 ‒ 488b29)Џукеска, Елена 2018Journal Article
14Генитив сингулар кај имињата со основа на оклузив во микенскиот грчкиЏукеска, Елена 2011Journal Article
15Генитивските форми –ОIO на микенските плочи и тесалските натписиЏукеска, Елена 2010Journal Article
16Грчката заменка ho, he, to во микенскиот периодЏукеска, Елена 2012Journal Article
17За прилошките определби за време во микенскиот грчкиDzukeska, Elena 2018Journal Article
18За улогата на аблаутот при зборообразувањето на имињата во македонскиот јазикЏукеска, Елена 2017Proceeding article
19Каквоста на времето и каквоста на мигот кај Платон и АристотелЏукеска, Елена 2017Proceeding article
20Класично образование, класични јазици, класични студииЏукеска, Елена 2021Journal Article