Loading... 2 0 5 0 false
122.jpg picture
Full Name
Dzukeska, Elena
Vernacular Name
Елена Џукеска
 
Variants
Џукеска, Елена
Dzukeska, E.
Djukeska, E.
Џукеска, Е.
 
Main Affiliation
 
Working groups
 
Email
elena@fzf.ukim.edu.mk
 
Loading... 3 0 5 0 false

Results 1-18 of 18 (Search time: 0.002 seconds).

PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
1A-te-wo-jo ‒ генитив од микенско лично имеЏукеска, Елена 2017Journal Article
268-7.pdf.jpgLicet, licet, licentiaЏукеска, Елена 2015Journal Article
3systasis_32_4.pdf.jpgMulta multat (Pl. Rud. 20)Dzukeska, Elena 2018Journal Article
4On the compounds with αὐτός in Mycenaean and Post-Mycenaean GreekDzukeska, Elena 2018Journal Article
509 Dzukeska 135-146 FINAL.pdf.jpgOn the Meanings of the Place names in Genitive in Mycenaean GreekDzukeska, Elena 2017Proceeding article
6[review] José Miguel Jiménez Delgado. Sintaxis del griego micénico. Sevilla. Editorial Universidad de Sevilla 2016. Pp. 264. ISBN 978-84-472-1812-7Dzukeska, Elena 2016Article
7Semantics of Mycenaean Genitive: A Tentative Analysis of the Genitive Singular Forms Ending in -o, /-os/Dzukeska, Elena 2017Proceeding article
8Аnimus и anima во игрите со зборови кај ПлаутЏукеска, Елена 2018Proceeding article
9Античкиот идеал на καλοκἀγαθία низ призмата на епиграфските сведоштваЏукеска, Елена 2016Proceeding article
10systasis_33_4.pdf.jpgАристотел, „Историја на животните, книга Алфа (I), глава прва (486a5 ‒ 488b29)Џукеска, Елена 2018Journal Article
11За прилошките определби за време во микенскиот грчкиDzukeska, Elena 2018Journal Article
12За улогата на аблаутот при зборообразувањето на имињата во македонскиот јазикЏукеска, Елена 2017Proceeding article
13Каквоста на времето и каквоста на мигот кај Платон и АристотелЏукеска, Елена 2017Proceeding article
1418 Djukeska.pdf.jpgПлатон или за создавањето имињаЏукеска, Елена 2016Proceeding article
15DJUKESKA GODISEN ZBORNIK.pdf.jpgПридавката Liber и нејзините изведенки во игрите со зборови кај ПлаутЏукеска, Елена 2016Journal Article
16Со љубов од копнеж преку љубомора до ласкањеЏукеска, Елена 2016Proceeding article
17Терминот ὕλη во контекст на Аристотеловата филозофија ‒ преводни предизвици, дилеми, решенијаЏукеска, Елена 2017Journal Article
18Džukeska, E. - Formite na genitiv singular... na natpisi od Linkestida, Pelagonija, Deriop i Lihnid.pdf.jpgФормите на генитив сингулар од имиња со тематска деклинација на натписи од Линкестида, Пелагонија, Дериоп и ЛихнидЏукеска, Елена 2017Journal Article