Loading... 2 0 5 0 false
122.jpg picture
Full Name
Dzukeska, Elena
Vernacular Name
Елена Џукеска
 
Variants
Џукеска, Елена
Dzukeska, E.
Djukeska, E.
Џукеска, Е.
 
Main Affiliation
 
Working groups
 
Email
elena@fzf.ukim.edu.mk
 
Loading... 3 0 5 0 false

Results 1-20 of 22 (Search time: 0.09 seconds).

PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
1A-te-wo-jo ‒ генитив од микенско лично имеЏукеска, Елена 2017Journal Article
268-7.pdf.jpgLicet, licet, licentiaЏукеска, Елена 2015Journal Article
3systasis_32_4.pdf.jpgMulta multat (Pl. Rud. 20)Dzukeska, Elena 2018Journal Article
4On the compounds with αὐτός in Mycenaean and Post-Mycenaean GreekDzukeska, Elena 2018Journal Article
509 Dzukeska 135-146 FINAL.pdf.jpgOn the Meanings of the Place names in Genitive in Mycenaean GreekDzukeska, Elena 2017Proceeding article
6[review] José Miguel Jiménez Delgado. Sintaxis del griego micénico. Sevilla. Editorial Universidad de Sevilla 2016. Pp. 264. ISBN 978-84-472-1812-7Dzukeska, Elena 2016Article
7Semantics of Mycenaean Genitive: A Tentative Analysis of the Genitive Singular Forms Ending in -o, /-os/Dzukeska, Elena 2017Proceeding article
8We-re-na-koЏукеска, Елена 2006Journal Article
9Аnimus и anima во игрите со зборови кај ПлаутЏукеска, Елена 2018Proceeding article
10Античкиот идеал на καλοκἀγαθία низ призмата на епиграфските сведоштваЏукеска, Елена 2016Proceeding article
11systasis_33_4.pdf.jpgАристотел, „Историја на животните, книга Алфа (I), глава прва (486a5 ‒ 488b29)Џукеска, Елена 2018Journal Article
12Генитив сингулар кај имињата со основа на оклузив во микенскиот грчкиЏукеска, Елена 2011Journal Article
13Генитивските форми –ОIO на микенските плочи и тесалските натписиЏукеска, Елена 2010Journal Article
14Грчката заменка ho, he, to во микенскиот периодЏукеска, Елена 2012Journal Article
15За прилошките определби за време во микенскиот грчкиDzukeska, Elena 2018Journal Article
16За улогата на аблаутот при зборообразувањето на имињата во македонскиот јазикЏукеска, Елена 2017Proceeding article
17Каквоста на времето и каквоста на мигот кај Платон и АристотелЏукеска, Елена 2017Proceeding article
1818 Djukeska.pdf.jpgПлатон или за создавањето имињаЏукеска, Елена 2016Proceeding article
19DJUKESKA GODISEN ZBORNIK.pdf.jpgПридавката Liber и нејзините изведенки во игрите со зборови кај ПлаутЏукеска, Елена 2016Journal Article
20Со љубов од копнеж преку љубомора до ласкањеЏукеска, Елена 2016Proceeding article