Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/842
Title: Korelacija epilepsije i strabizma kod dece sa cerebralnom paralizom
Authors: Ljubic, Antonela
Trajkovski, Vladimir 
Kuturec, M
Damjanovska, Ljubinka
Keywords: cerebral palsy, epilepsy, strabismus
Issue Date: 2008
Source: Ljubić A, Trajkovski V, Kuturec M, Damjanovska Lj. Korelacija epilepsije i strabizma kod dece sa cerebralnom paralizom. Svet rada, Beograd, 2008; 5 (6): 603-616
Journal: Svet rada
Abstract: Cilj: Analizirati povezanost epilepsije kao pridruženog stanja kod djece sa cerebralnom paralizom s pojavom strabizma kod istih, kako bi se izveo zaključak za kliničku vaznost trijasa: cerebralna paraliza, epilepsija i strabizam. Ispitanici i metode: U prospektivnu randomiziranu kliničku studiju bile su uključene 2 skupine djece: ispitivana skupina (49 djece s postavljenom dijagnozom cerebralne paralize) i kontrolna skupina (49 djece izabrano po slučajnom odabiru sa opće pedijatrijske službe). Djeca su bila kronološke dobi od 5 mjeseci do 18 godina. Sprovedena su oftalmološka ispitivanja koja predstavljaju sintezu standardnog pristupa u pedijatrijskoj oftalmologiji te nekoliko standardnih ispitivanja okularnog motaliteta i binokularne funkcije. Klasifikacija kliničkih formi strabizma napravljena je prema klasifikaciji Royal College of Ophtalmologists, 2000. Epilepsija je definirana pojavnošću dva ili više provocirana napada. Rezultati: Prosječna dob djece u ispitivanoj skupini iznosila je 4.50  3.57, a u kontrolnoj skupini 4.35  2.88 . Rizični su faktori pokazali statističku značajnost u ipitivanoj u odnosu na kontrolnu skupinu. Prisustvo strabizma u ispitivanoj skupini bilo je statistički značajno. Prisustvo epilepsije kao pridruženog stanja također je bilo statistički značajno u ispitivanoj skupini. Evaluacija istovremene pojave strabizma i epilepsije u ispitivanoj i kontrolnoj skupini nije pokazala statističku značajnost. Zaključak: Rezultati ovog istraživanja, iako na relativno malom broju ispitivane skupine djece sa cerebralnom paralizom, su pokazali da ne postojii etiopatogenetska povezanost između epilepsije i strabizma kod djece s cerebralnom paralizom.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/842
Appears in Collections:Faculty of Philosophy 04: Journal Articles / Статии во научни списанија

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ljubic, Trajkovski, Kuturec za HRRI.pdf172.33 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

Page view(s)

68
checked on Sep 20, 2022

Download(s)

44
checked on Sep 20, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.