Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/6771
Title: Реформи за праведно оданочување
Authors: Гацов, Павле
Гоцков, Ѓорѓи 
Петревски, Горан 
Поповски, Никола
Тевдовски, Драган 
Узунов, Ванчо
Филиповски, Владимир 
Keywords: даночен систем, персонален данок на доход, реформа.
Issue Date: Feb-2016
Publisher: Фондација Фридрих Еберт и Институт за социјална демократија Прогрес
Abstract: Појдовна основа за овој труд е фактот дека Македонија има највисока нееднаквост во распределбата на доходот во Европа, која забрзано се зголемува. Во таа смисла, основна цел на трудот е да ги согледа ефектите од „рамниот данок“ во нашата држава, како и да даде предлози за идни реформи на даночниот систем, пред сѐ во сферата на даноците на доход. Со воведувањето на „рамниот данок“ во 2007 година, Македонија влезе во „трка кон дното” со поранешните транзициски држави од Европа. Од новиот даночен систем се очекуваше да ја поедностави даночната пресметка, да го намали даночниот товар и да влијае на подобрување на ефикасноста на економијата. Речиси десет години потоа е доволен период за реално оценување на постигнувањата, особено гледани од аспект на социјалната раслоеност во државата. Во трудот најнапред е претставена компаративна анализа на даночните системи во државите од Југоисточна Европа и во избрани држави од Европската Унија. Потоа се анализирани ефектите од „рамниот данок“ во Македонија, по што трудот завршува со предлози за реформирање на постојниот даночен систем во нашата држава.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/6771
Appears in Collections:Faculty of Economics 01: Books / Книги

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pravedno odanocuvanje_objaven.pdf999.28 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

Page view(s)

40
checked on Jun 20, 2024

Download(s)

8
checked on Jun 20, 2024

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.