Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/4768
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЈанчевска, Иванаen_US
dc.contributor.authorБожиновска лазаревска, Зорицаen_US
dc.date.accessioned2019-11-05T06:40:05Z-
dc.date.available2019-11-05T06:40:05Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.issn0489-0922-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12188/4768-
dc.description.abstractВо текот на студирањето студентите се соочуваат со образовните програми кои се поставени во високото образование и кои им овозможуваат на студентите да дејствуваат и да учат во различни ситуации и на тој начин да се стекнат со потребните знаења, вештини, ставови, карактеристики на личноста кои ќе им помогнат да дејствуваат како квалификувани професионалци. Овој труд ги презентира резултатите од анкетното истражување на пристапот на учење и мотивациjата на студентите од трета и од четврта година на првиот циклус на студии на департман „Сметководство и ревизија“ при Економскиот факултет во Скопје. Според резултатите што ги добивме од истражувањето, сметаме дека високата надворешна и внатрешна мотивираност на студентите доведува до зголемување на длабинскиот пристап на учење по предметите Ревизија и Интерна ревизија, односно сè повисоката надворешна мотивираност кај студентите придонесува за постигнување на сè повисоки и подобри резултати по предметите Ревизија и Интерна ревизија, а со тоа и зголемување на интересот за учење и постигнување на своите лични цели.en_US
dc.language.isomken_US
dc.publisherAnnual of the Faculty of Economics - Skopjeen_US
dc.relation.ispartofГодишник на Економски факултет - Скопјеen_US
dc.subjectвнатрешна и надворешна мотивација, длабински и површен пристап на учење, постигнати резултатиen_US
dc.titleОдносот помеѓу пристапот на учење, мотивацијата и постигнатите резултатиen_US
dc.title.alternativeThe relationship between learning approaches, motivation and academic performanceen_US
dc.typeJournal Articleen_US
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptFaculty of Economics-
crisitem.author.deptFaculty of Economics-
Appears in Collections:Faculty of Economics 06: Annual of the Faculty of Economics - Skopje / Годишник на Економски факултет - Скопје
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
godisnik 2016.pdf9.46 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record

Page view(s)

126
checked on Jul 24, 2024

Download(s)

179
checked on Jul 24, 2024

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.