Faculty of Dentistry: Master thesis Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 272
PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
Компаративна анализа на забалото со помош на периотест кај интактни природни заби, ендодонстки третирани и заби со протетичко помагалоВанковски В.2001Thesis
Банкирање на матичните клетки од забната пулпа–ниво на информираност и едуцираност на родителите и стоматолозитеНаташа Павлоска2015Thesis
Мултицентрична ретроспективна студија на етиологија и инциденца на фрактури на мандибулаТанушевски Крсте2013Thesis
Проценка на взаемната поврзаност помеѓу парафункциите во орофацијалната регија и малоклузиите кај предучилишни децаЕрмира Муслиу2014Thesis
Активност на биомаркерите (алкална фосфатаза, аспартат аминотрансфераза и лактат дехидрогеназаТасевска Ангела2020Thesis
Естетско функционални можности со современи реставративни дентални материјалиАндонова Ели2012Thesis
Флап дизајнот во релација со поставеноста на третите мандибуларни молариДимовски Лазар2021Thesis
Емајловата површина после дебондирање на оортодонските брокети in- vitro студиоСрбиновска Оливера2020Thesis
Проценка на ефектите од примена на витаминот Д и калциумот во третманот на пародонталната болестГоргиев Слободан2020Thesis
Евалуација на оралниот статус кај пациенти на хемодијализа со и без дијабет дентален менаџментПејоска Марија2020Thesis
Компаратицна анализа на димензиите на забните коронки кај индивидуи со различно етичко потеклоСамојлоски Златко2020Thesis
Детекција на пародонтопатогени бактерии со помош на bana тестот и нивна корелација со клиничките карактеристики на хронична пародонтална болестШпенди Адили2020Thesis
Улогата на маслото од канабис во терапија на оралниот мукозитМладеновски Марко2020Thesis
Квалитет на живот кај лица со вградени орално-протетски помагала на возраст над 65 години во Република МакедонијаНаташа Ставрова2012Thesis
Корелација на преоперативни дијагностички методи кај тумори на паротидна жлезда во однос на дефинитивен хистопатолошки наодСелмани Газменд2020Thesis
Компарација на различни методи на витална пулпотомија на млечни забиСимоноска Јасна2020Thesis
Проценка на состојбата на оралниот статус и протетичката рехабилитација кај геријатриски испитанициМијоска Анета2020Thesis
Евалуација на степенот на минерализација на забите кај пациентите со агенеза на заби (хиподонција)Фјола Ајети2021Thesis
Релација меѓу постаеноста на третите мандибуларни молари со преоперативните патози и постоперативните компликацииАлбина Ајети Абдурамани2021Thesis
Антибиотска профилакса –тераписки избор при хируршка екстракција на трети молари –употреба или злоупотребаКостадинова М.2012Thesis
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 272