Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/29070
Title: Искуства од наставата по француски јазик на дел од факултетите на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола
Authors: Милена Касапоска
Keywords: ФАМИС, Правен факултет, јазик во струка, методи, проблеми, решенија
Issue Date: 2013
Publisher: Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје
Conference: Францускиот јазик и литература во образовниот систем во Република Македонија: состојби и перспективи
Abstract: Целта на трудот е да ги опише искуствата од наставата по француски јазик како јазик во струка на Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи и Правниот факултет при Универзитетот „Св. Климент Охридски” во Битола. Дел од проблемите и дилемите со кои се соочуваат лекторите по француски јазик се: отсуство на континуитет во изучувањето на јазикот заради статусот на “изборен” предмет, работа со голем број студенти во една група, недостатокот на методи за јазик во струка за почетници (ниво А1), недоволно познавање на стручната област во која се предава јазикот од страна на лекторите.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/29070
ISBN: 978-608-234-023-4
Appears in Collections:Faculty of Philology: Conference papers

Show full item record

Page view(s)

18
checked on Apr 24, 2024

Download(s)

1
checked on Apr 24, 2024

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.