Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/2819
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЦветаноска, Маријанаen_US
dc.date.accessioned2019-10-09T12:09:16Z-
dc.date.available2019-10-09T12:09:16Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationЦветаноска, М. (2015). Локалниот економски развој во Република Македонија – централна надлежност при процесот на фискална децентрализација: Реалност или само пренесен авторитет?. Годишник на Економски факултет - Скопје. Економски факултет-Скопјеen_US
dc.identifier.issn0489-0922-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12188/2819-
dc.description.abstractПоследните децении е забележан светски интерес во процесот на фискалната децентрализација. Многу од земјите во развој преземаат чекори за фискална децентрализација, како еден можен начин за избегнување неефикасна и неефективна влада, макроекономска нестабилност и несоодветен економски раст. Македонија веќе неколку години успешно го спроведува процесот на децентрализација. Освен преносот на политичката власт на локално ниво, тој опфати пренос на надлежности во областа на локалниот економски развој (ЛЕР), образованието, урбанистичкото планирање, комуналните дејности, социјалната заштита, културата и други области. Во овој труд, фокусот е ставен на локалниот економски развој како централна надлежност која е опфатена со процесот на децентрализацијата, како и проблемите и предизвиците со кои се соочуваат локалните влади. Во денешно време, политиките на ЛЕР стануваат клучни двигатели на растот на вработеноста и конкурентноста на локално ниво и тие, исто така, се начин на поттикнување на економскиот раст и развој на локалната економија. Нивото на фискална децентрализација, поддршката од централната влада и капиталните инвестиции се земени во процесот на истражување, со цел да се направи анализа за спроведувањето на локалниот економски развој како надлежност на локалната самоуправа која е пренесена со процесот на децентрализација. Исто така, во трудот е вклучена и студија за општината Охрид како главен туристички центар во Република Македонија, каде се прикажани ефектите од буџетската политика врз туризмот како главен промотор на локалниот економски развој.en_US
dc.language.isomken_US
dc.publisherЕкономски факултет - Скопјеen_US
dc.relation.ispartofГодишник на Економски Факултет - Скопје, 2015en_US
dc.subjectлокален економски развој, локална самоуправа, фискална децентрализацијаen_US
dc.titleЛокалниот економски развој во Република Македонија – централна надлежност при процесот на фискална децентрализација: Реалност или само пренесен авторитет?en_US
dc.typeArticleen_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptFaculty of Economics-
Appears in Collections:Faculty of Economics 06: Annual of the Faculty of Economics - Skopje / Годишник на Економски факултет - Скопје
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Годишник на Економски факултет - Скопје, 2015.pdf8.94 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record

Page view(s)

20
checked on Jul 10, 2020

Download(s)

6
checked on Jul 10, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.