Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/2817
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЦветаноска, Маријанаen_US
dc.date.accessioned2019-10-09T11:30:38Z-
dc.date.available2019-10-09T11:30:38Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationЦветаноска, М. (2016). Анализа на продуктивноста на трудот во секторот земјоделство во Република Македонија. Годишник на Економски факултет - Скопје. Економски факултет-Скопјеen_US
dc.identifier.issn0489-0922-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12188/2817-
dc.description.abstractПродуктивноста на трудот има важна улога во формирањето на конкурентноста на одреден сектор или на целата економија и помага во создавањето на потребните услови за економски развој. Целта на овој труд е да се анализираат промените во нивото на продуктивноста на трудот во секторот земјоделство во Република Македонија во периодот од 2006 до 2015 година. Земјоделството игра клучна улога во развојот на националната економија во Македонија како трет најголем сектор по услугите и индустријата. Со цел да се зголеми продуктивноста на трудот во земјоделството, потребно е да се зголеми земјоделското производство, односно делот од бруто-домашниот производ создаден од секторот земјоделство. Во таа насока, во овој труд се анализира и зависноста помеѓу продуктивноста на трудот во земјоделството и бруто- домашниот производ и вработеноста во земјоделството. За таа цел, користени се следниве методи на анализа: дескриптивна статистика, метод на синтеза, метод на анализа, анализа на корелација и анализа на регресија. Резултатите покажуваат дека промените во бруто-домашниот производ во секторот земјоделство во Македонија во анализираниот период имаат поголемо влијание врз продуктивноста на трудот во земјоделството, споредено со промените во бројот на вработени во секторот земјоделство.en_US
dc.language.isomken_US
dc.publisherЕкономски факултет - Скопјеen_US
dc.relation.ispartofГодишник на Економски факултет - Скопје, 2016en_US
dc.subjectБДП, земјоделство, продуктивност на трудот, Република Македонијаen_US
dc.titleАнализа на продуктивноста на трудот во секторот земјоделство во Република Македонијаen_US
dc.typeArticleen_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptFaculty of Economics-
Appears in Collections:Faculty of Economics 06: Annual of the Faculty of Economics - Skopje / Годишник на Економски факултет - Скопје
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Годишник на Економски факултет - Скопје, 2016.pdf9.46 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record

Page view(s)

17
checked on Jul 10, 2020

Download(s)

136
checked on Jul 10, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.