Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/27463
Title: Fjalëformimi në poezinë e Nolit
Authors: Adili-Çeliku, Luljeta
Keywords: : poezi, Noli, fjalëformim, ‘’Albumi’’, analizë, fjalë të huaja.
Issue Date: Jun-2019
Publisher: SEEU, Tetovë
Source: MLA
Abstract: Abstrakt: Poezia e Nolit ka qenë dhe mbetet një element patriotik shumë motivues për shumë gjenerata. Poezitë e veprës së tij ``Albumi`` u bënë himne, u kënduan dhe u kompozuan; temat dhe motivet e këtyre poezive mund të themi se në çdo periudhë kohore bëhen edhe më aktuale. Noli i këndoi dhimbshëm, rrënqethshëm, vajtueshëm dhe mjerueshëm aktualitetit kur jetoi. Por, në këtë punim nuk do të ndalemi në shpirtin e poezisë së Nolit. Ajo që na intereson është formësimi gjuhësor i fjalëve që ka përdorur për shprehjen e këtyre ndjenjave dhe emocioneve. Pra, çfarë lloje fjalësh, çfarë kategorish gramatikore ka përdorur në thurjen e këtyre vargjeve, konkretisht, do të shohim formimin e fjalëve jo të parme. Punimi është ndarë në bazë të asaj se me çfarë janë krijuar fjalët jo të parme, pra, do t`i ndajmë në fjalë të prejardhura me parashtesim dhe në fjalë të prejardhura me prapashtesim. Në pjesën e dytë kemi fjalët e përbëra. Gjithashtu, në këtë punim në një pjesë më vete do të trajtohen fjalët me prejardhje të huaj që janë përdorur në poezitë e Nolit. Duke e pasur parasysh kohën kur janë shkruar këto poezi, kohë kjo që në gjuhën shqipe kishin ardhur fjalë të huaja nëpërmjet rrugëve të ndryshme, është më se e pritshme që shkrimtarët t`i përdornin këto fjalë. Përdorimi i tyre ishte qoftë për arsye stilistike apo për të paraqitur në mënyrë reale temën për të cilën shkruante.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/27463
Appears in Collections:Faculty of Philology: Conference papers

Show full item record

Page view(s)

12
checked on Dec 2, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.