Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис: http://hdl.handle.net/20.500.12188/1920
Наслов: Вардарскиот дел од Македонија под српска власт (1912–1915)
Authors: Ѓоргиевска, Марина
Issue Date: 2019
Publisher: Филозофски факултет, Скопје
Source: Ѓоргиевска, М. (2019). Вардарскиот дел од Македонија под српска власт (1912–1915). Магистерска теза. Скопје: Филозофски факултет.
Опис: Магистерска теза одбранета во 2019 година на Филозофскиот факултет во Скопје, под менторство на проф. д–р Никола Жежов.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/1920
Appears in Collections:Faculty of Philosophy, Collection 08: MA Theses / Магистерски тези

Files in This Item:
File Опис SizeFormat 
mgjorgievska2019.pdf14.65 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Прикажи целосна запис

Page view(s)

62
checked on 27.9.2021

Download(s)

158
checked on 27.9.2021

Google ScholarTM

Проверете


Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.