Browsing "Faculty of Philosophy" by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 1151  next >
PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
sidovski1960.pdf.jpgРазвитокот на индустријата во НР Македонија во периодот меѓу двете светски војниСидовски, Коста1960Thesis
astojanovski1962.pdf.jpgДервенџиството во МакедонијаСтојановски, Александар1962Thesis
dmiljovska1962.pdf.jpgКласне снаге национално-ослободилачког покрета македонског народа у другој половини XIX векаМиљовска, Десанка1962Thesis
nbosale1965.pdf.jpgГимназијата и ученикот во условите на реформираниот школски системБошале, Никола1965Thesis
bpanov1965.pdf.jpgТеофилакт Охридски како извор за средновековната историја на македонскиот народПанов, Бранко1965Thesis
adamjanovski1966.pdf.jpgОсновите и битните белези на свесната активност како дидактички принципДамјановски, Анатоли1966Thesis
kartov1973.pdf.jpgКултурно-просветната политика на Југославија спрема македонскиот народ во периодот меѓу двете светски војниКартов, Владо1973Thesis
rterzioski1973.pdf.jpgБугарската културно-просветна политика во скопската и битолската окупациона област во време на Втората светска војнаТерзиоски, Растислав1973Thesis
smarusic1975.pdf.jpgЕфикасност употребе цртежа у професионалној оријентацији ученикаМарушиќ, Свето1975Thesis
atrajanovski1975.pdf.jpgЕгзархијата и македонското националноослободително движење (1893–1908)Трајановски, Александар1975Thesis
ksidovski1975.pdf.jpgИталијанската политика спрема Македонија од обединувањето на Италија до Илинденското востание (1870–1903)Сидовски, Кочо 1975Thesis
skisilinovski1976.pdf.jpgГрчката колонизација во Егејска Македонија во периодот меѓу двете светски војниКисилиновски, Стојан1976Thesis
milic1979.pdf.jpgРадикална партија у Краљевини СХС (Југославији) са специјалним освртом на њено деловање у Вардарској Македонији од 1918–1935 годинеИлиќ, Миодраг1979Thesis
snaumoski1980.pdf.jpgРеволуционерната дејност на Кузман Јосифовски – ПитуНаумоски, Светозар1980Thesis
rkirjazovski1980.pdf.jpgНародноослободителниот фронт и други македонски организации на Македонците од Егејска Македонија во текот на граѓанската војна и по неа (1945–1960)Кирјазовски, Ристо1980Thesis
ptgeorgievski1981.pdf.jpgСоцијалната структура на студентите во СР Македонија и нејзиното влијание врз изборот на факултетотГеоргиевски, Петре Т.1981Thesis
zstojkovic1982.pdf.jpgВезе радничког и социјалистичког покрета у Србији и Македонији до 1919 годинеСтојковиќ, Живан1982Thesis
blekic1982.pdf.jpgАрхивски извори за историју социјалистичке Југославије (1943–1953)Лекиќ, Богдан1982Thesis
omskaric1983.pdf.jpgОрганизирано влијание врз половите улоги во предучилишните институции во СР МакедонијаМурџева-Шкариќ, Олга1983Thesis
svukcevic1984.pdf.jpgОтпор у окупираним градовима Југославије 1941–1945 годинеВукчевиќ, Славко1984Thesis