Browsing "Faculty of Philosophy" by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 984  next >
PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
sidovski1960.pdf.jpgРазвитокот на индустријата во НР Македонија во периодот меѓу двете светски војниСидовски, Коста1960Thesis
astojanovski1962.pdf.jpgДервенџиството во МакедонијаСтојановски, Александар1962Thesis
nbosale1965.pdf.jpgГимназијата и ученикот во условите на реформираниот школски системБошале, Никола1965Thesis
bpanov1965.pdf.jpgТеофилакт Охридски како извор за средновековната историја на македонскиот народПанов, Бранко1965Thesis
adamjanovski1966.pdf.jpgОсновите и битните белези на свесната активност како дидактички принципДамјановски, Анатоли1966Thesis
kartov1973.pdf.jpgКултурно-просветната политика на Југославија спрема македонскиот народ во периодот меѓу двете светски војниКартов, Владо1973Thesis
rterzioski1973.pdf.jpgБугарската културно-просветна политика во скопската и битолската окупациона област во време на Втората светска војнаТерзиоски, Растислав1973Thesis
smarusic1975.pdf.jpgЕфикасност употребе цртежа у професионалној оријентацији ученикаМарушиќ, Свето1975Thesis
atrajanovski1975.pdf.jpgЕгзархијата и македонското националноослободително движење (1893–1908)Трајановски, Александар1975Thesis
skisilinovski1976.pdf.jpgГрчката колонизација во Егејска Македонија во периодот меѓу двете светски војниКисилиновски, Стојан1976Thesis
milic1979.pdf.jpgРадикална партија у Краљевини СХС (Југославији) са специјалним освртом на њено деловање у Вардарској Македонији од 1918–1935 годинеИлиќ, Миодраг1979Thesis
ptgeorgievski1981.pdf.jpgСоцијалната структура на студентите во СР Македонија и нејзиното влијание врз изборот на факултетотГеоргиевски, Петре Т.1981Thesis
zstojkovic1982.pdf.jpgВезе радничког и социјалистичког покрета у Србији и Македонији до 1919 годинеСтојковиќ, Живан1982Thesis
bilic1985.pdf.jpgЈугословенска федерација и њен развој (1943–1953)Илиќ, Бранислав1985Thesis
nmickovic1985.pdf.jpgЛитературата за деца и нејзините воспитни можностиМицковиќ, Натка1985Thesis
sgolabovski1985.pdf.jpgМузичките ракописи од Охридската збирка и најстарите сочувани македонски триоди на словенски јазикГолабовски, Сотир1985Thesis
sipu1985.pdf.jpgНародноослободителната борба на Југославија и кинескиот прогресивен печат 1941–1945Сипу, Ма1985Thesis
mpeshevska1986.pdf.jpgИсторискиот развиток на Неврзаното движењеРистеска-Пешевска, Маргарита 1986Thesis
avisko1986.pdf.jpgБитола и битолско во втората половина на XIX век според османските и дипломатските извориВишко, Али1986Thesis
ksidovski1987.pdf.jpgИталијанската политика кон Македонија од Илинденското востание до Првата светска империјалистичка војна (1903–1914 година)Сидовски, Кочо 1987Thesis