Loading... 2 0 5 0 false
koneski.jpg picture
Full Name
Koneski, Blazhe
Vernacular Name
Блаже Конески
 
Variants
Конески, Блаже
Koneski, B.
Конески, Б.
 
Main Affiliation
 
Loading... 3 0 5 0 false

Publications
(Articles)

Results 1-9 of 9 (Search time: 0.033 seconds).

PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
1Два прилога кон историјата на македонскиот јазикКонески, Блаже 1949Journal Article
2Една одломка од XIII век – споменик од охридската школаКонески, Блаже 1950Journal Article
3За Јоаким Крчовски и неговите книгиКонески, Блаже 1973Journal Article
4Загубата на интервокалното в во западномакедонските говориКонески, Блаже 1948Journal Article
5Името на градот БитолаКонески, Блаже 1971Journal Article
6Научната дејност на проф. д-р Васо ТомановиќКонески, Блаже 1966Journal Article
7По повод дискусијата во „Годишниот зборник“Коцо, Димче ; Конески, Блаже ; Тошев, Крум 1951Journal Article
8Прилепскиот говорКонески, Блаже 1949Journal Article
9Стихови на глас трпезечкиКонески, Блаже 1970Journal Article