Browsing "Faculty of Mechanical Engineering" by Title


Or, select a letter below to start browsing
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 441 to 460 of 463 < previous   next >
PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
Zalcman and generalized Zalcman conjecture for a subclass of univalent functionsTuneski, Nikola ; Obradović, Milutin11-Feb-2022Journal Article
А method for improving the process and cost of non-destructive disassemblyMircheski, Ile ; Remon Pop-Iliev; Kandikjan, Tatjana Dec-2016Journal Article
Simona.pdf.jpgАнализа за влијанието на бучавата во урбани срединиSimona Domazetovska; Maja Anachkova; Marija Hadzi-Nikolova; Dejan Mirakovski; Viktor GavriloskiOct-2019Article; Proceeding article
RAD 12 JFW_ru.pdf.jpgВлияние металлоплакирующей присадки Валена на триботехнические характеристики узла трения сталь 45 – БрО5Ц5С5Кандева М., Карастоянов Д., Асенова Е., Якимовска К., Симеонов С., Венцл А.,2016
Влијанието на ергономскиот дизајн на кранската кабина врз безбедноста при управување со крански дигалкиВасилева, А., Ангелеска, Е., Јакимовска, К., Сидоренко, С.,Jun-2023Article
Индустрискиот дизајн, предизвици, развој, образование и апликативна дејностKandikjan, Tatjana ; Sidorenko, Sofija ; Mircheski, Ile Dec-2014Journal Article
Инженерска графикаTashevski, Risto 2008Book
Истражување на заварувањето со цврст Nd:YAG-ласер на аморфни кобалт легури во форма на фолииДобре Рунчев18-Nov-1996Thesis
Како до сопствен бизнис?Радмил Поленаковиќ, со соработниците2012Book chapter
Конструирање со помош на компјутерMircheski, Ile ; Kandikjan, Tatjana Jan-2016Book
Методологија за подобрување на еколошката и безбедносната состојба во складиштатаВасилева, А., Јакимовска, К.Dec-2020Proceeding article
Неконвенционални постапки на спојувањеДобре Рунчев2004Book
Maja.pdf.jpgОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НИВОТО НА ИЗЛОЖЕНОСТ НА БУЧАВА СО КОРИСТЕЊЕ НА SKOPJE.PULSE ПЛАТФОРМАТАMaja Anachkova; Simona Domazetovska; Marija Hadzi-NikolovaOct-2019Article; Proceeding article
ПОТЕНЦИЈАЛНИ РИЗИЦИ ОД УПОТРЕБАТА НА ТЕЧНИОТ НАФТЕН ГАС КАКО ПОГОНСКО ГОРИВО КАЈ МОТОРНИТЕ ВОЗИЛАТАVase Jordanoska; Darko Danev; Aleksandar Kostikj2016Presentation
„Прирачник за спроведување обука за ‘Аналитичар на одржлив развој“ (http://www.odrzlivost.mk/PriracnikMakedonski.aspx)Грозданов A., Лазаревска A. M. (Младеновска Д. коавтор на Модул 2)2018Book
Производи од пластикаТатјана Кандикјан; Иле Мирчески20-Jan-2020Book
Системи за управување и мониторинг во животна срединаZaev, Emil ; Markov, Zoran ; Babunski, Darko 2021Book
Стереометриско моделирање и претставување на објектиTashevski, Risto 1998Thesis
Стреометриска идентификација на облиците и моделирање на објектиTashevski, Risto 2004Monograph
Техники на спојувањеДобре Рунчев2015Book