Loading... 2 0 5 0 false
dpet.jpg picture
Full Name
Pachemska Petreska, Darinka
Vernacular Name
Даринка Пачемска Петреска
 
Variants
Пачемска Петреска, Даринка
Pachemska Petreska, D.
Пачемска Петреска, Д.
Petreska, D.
Петреска, Д.
 
Main Affiliation
 
Working groups
 
Loading... 3 0 5 0 false

Publications
(Articles)

Results 1-13 of 13 (Search time: 0.033 seconds).

PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
1Атанас Раздолов и идејата за заедништвото на балканските народиПачемска Петреска, Даринка 1984Journal Article
2Бугарски револуционери во Македонското револуционерно и националноослободително движење во крајот на XIX век и првите децении на XX векПачемска Петреска, Даринка 2004Journal Article
3Дејноста на Петре Пирузе Мајски по заминувањето на ГШ и единиците на НОВМ од Дебарца до враќањето на Првата македонско-косовска ударна бригада (декември 1943 – мај 1944)Пачемска Петреска, Даринка 1993Journal Article
4Иницијалната (базичната) и перманентната обука на наставниците по историја во Република МакедонијаПачемска Петреска, Даринка 2000Journal Article
5Истражувањето како метод во современата настава по историјаАчкоска, Виолета ; Пачемска Петреска, Даринка 2003Journal Article
6Концепциите за остварување на македонската држава меѓу двете светски војни и конституирањето на АСНОМска Македонија како национална држава на македонскиот народПачемска Петреска, Даринка 2005Journal Article
7Обид за обединување на сите сили во македонското национално-ослободително движење врз една прогресивна политичка платформа во 1924 годинаПачемска Петреска, Даринка 1978Journal Article
8Општествено политичката положба во Малешевијата од крајот на првата светска војна до 1921 годинаПачемска Петреска, Даринка 1992Journal Article
9Политиката, идеологијата и македонската историографија 1944-1953 г.Пачемска Петреска, Даринка 2006Journal Article
10Сведоштва од претставниците на великосрпскиот режим за самоволијата и насилствата на српските контрачети во Брегалничката област во 1923-1924 годинаПачемска Петреска, Даринка 1994Journal Article
11Улогата на напредните студенти во стручните здруженија на Филозофскиот факултет во Скопје во годините пред априлската војна (1938–1941)Пачемска Петреска, Даринка 1981Journal Article
12Француската напредна јавност против режимот на Шесто јануарската диктатура во Вардарска МакедонијаПачемска Петреска, Даринка 1980Journal Article
13Црковните прилики во Малешевијата меѓу двете светски војниПачемска Петреска, Даринка 2001Journal Article