Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 2946  next >
PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
sidovski1960.pdf.jpgРазвитокот на индустријата во НР Македонија во периодот меѓу двете светски војниСидовски, Коста1960Thesis
astojanovski1962.pdf.jpgДервенџиството во МакедонијаСтојановски, Александар1962Thesis
dmiljovska1962.pdf.jpgКласне снаге национално-ослободилачког покрета македонског народа у другој половини XIX векаМиљовска, Десанка1962Thesis
nbosale1965.pdf.jpgГимназијата и ученикот во условите на реформираниот школски системБошале, Никола1965Thesis
bpanov1965.pdf.jpgТеофилакт Охридски како извор за средновековната историја на македонскиот народПанов, Бранко1965Thesis
adamjanovski1966.pdf.jpgОсновите и битните белези на свесната активност како дидактички принципДамјановски, Анатоли1966Thesis
Екстракцијата на првиот молар како медицинска индикација и терапевтски метод во ортопедијата на вилици и забиБајрактарова-Ѓорчулеска Н. Туџаров Т. Смилев Д.1969Journal Article
Прилог кон прогените загризиБајрактарова-Ѓорчулеска Н. Серафимова С.1969Journal Article
Приказ на еден случај со анодонција од потежок степен третиран ортодонтско-протетичкиБајрактарова-Ѓорчулеска Н. Симов Ѓ.1969Journal Article
Наши искуства во трансплантација на забиАтанасовски З.1970Journal Article
Профилактично ортодонтски третман при смената на инцизивитеБајрактарова-Ѓорчулеска Н. Серафимова С. Каркалашев Р.1970Journal Article
Естетска и функционална рехабилитација во пределот на фронтот при патолошка абразијаБогдановски И, Симов Ѓ.1970Journal Article
Правилниот развиток на черепот и лицето како предуслов за здраво детеБајрактарова-Ѓорчулеска Н.1971Proceeding article
Вкрстен загриз при млечна и мешовита дентицијаБајрактарова-Ѓорчулеска Н. Серафимова С.1972Journal Article
Естетска и функционална рехабилитација кај пациенти со снижен загризБогдановски И, Бојаџиев Т, Петровски С, Мирчев Е, Филјански М, Силјановски В.1972Journal Article
kartov1973.pdf.jpgКултурно-просветната политика на Југославија спрема македонскиот народ во периодот меѓу двете светски војниКартов, Владо1973Thesis
rterzioski1973.pdf.jpgБугарската културно-просветна политика во скопската и битолската окупациона област во време на Втората светска војнаТерзиоски, Растислав1973Thesis
Корелативни однос сегмената код класе 1. Са отвореним tête a tête загрижајемБајрактарова-Ѓорчулеска Н. Серафимова С.1973Journal Article
smarusic1975.pdf.jpgЕфикасност употребе цртежа у професионалној оријентацији ученикаМарушиќ, Свето1975Thesis
atrajanovski1975.pdf.jpgЕгзархијата и македонското националноослободително движење (1893–1908)Трајановски, Александар1975Thesis