Browsing by Author Ристески, М.

Showing results 1 to 4 of 4
PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
Биолошка контрола на Pythium spp. во расад од пиперка со Trichoderma harzianum T22Кузмановска, Б.; Русевски, Р.; Банџо, К.; Ристески, М.2012Journal Article
ДИСТРИБУЦИЈА И ДИВЕРЗИТЕТ НА ПАТОГЕНИ ВИДОВИ PHYTOPHTHORA ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРистески, М.2018Thesis
Контрола на Pythium spp. кај доматот и пиперката со употреба на нови фунгицидни активни материиРусевски, Р.; Кузмановска, Б.; Банџо, К.; Ристески, М.2012Journal Article
Уништување на Uncinula necator -причинител на пепелница на лозата со примена на активната материја ProquinazidРусевски, Р.; Кузмановска, Б.; Банџо, К.; Ристески, М.2012Journal Article