Browsing by Author Petroska Beshka, Violeta

Showing results 1 to 7 of 7
PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
Диференцијално пондерирање кај тестовите од типот повеќечлен изборПетроска Бешка, Виолета 1985Journal Article
Етничките стереотипи кај идните воспитувачи и одделенски наставнициПетроска Бешка, Виолета ; Поповски, Михајло ; Кениг, Николина 1999Journal Article
Негативните етнички стереотипи како фактор за формирање предрасуди кај идните воспитувачи и одделенски наставнициПетроска Бешка, Виолета ; Кениг, Николина 2005Journal Article
[приказ] Николина Кениг, Квалитативни методи на истражувањеПетроска Бешка, Виолета 2009Article
Професионална селекција со психолошки тестови во Република МакедонијаПетроска Бешка, Виолета ; Кениг, Николина ; Блажевска Стоилковска, Билјана Jun-2018Journal Article
Сликата за сопствениот и за другиот етникум кај студентите на Педагошкиот факултет во СкопјеПетроска Бешка, Виолета ; Кениг, Николина 2002Journal Article
Тестирање на увереноста во точноста на избраните одговори кај тестовите од типот повеќечлен изборПетроска Бешка, Виолета 1984Journal Article