Browsing by Author Tofovikj Kjamilova, Marija

Showing results 1 to 14 of 14
PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
Fundamentals of Early Linguistic Literacy of Preschool ChildrenTofovikj Kjamilova, Marija ; Tomevska Ilievska, Elizabeta 2017Journal Article
Interactive Models in University Teaching: Application in Pharmacy EducationTomevska Ilievska, Elizabeta ; Tonic Ribarska, J.; Trajkovic Jolevska, S.; Ancevska Netkovska, K.; Tofovikj Kjamilova, Marija 2019Proceeding article
Mobility in Education – A Concept for Strengthening the Educational Capacities in R. MacedoniaTofovikj Kjamilova, Marija ; Dimitrov, D.; Tomevska Ilievska, Elizabeta 2014Journal Article
The Optional Status of Albanian Language in Primary EducationTofovikj Kjamilova, Marija ; Tomevska Ilievska, Elizabeta ; Sejdini, M.2015Proceeding article
Буква по буква азбукаТофовиќ Ќамилова, Марија ; Рамчиловиќ, Елвира; Томевска Илиевска, Елизабета ; Ливринска, Сања2009Book
Воспитно-образовните потенцијали на уметничката литература и потребата од најзино користење во наставатаТофовиќ Ќамилова, Марија 1992Journal Article
Голема букварка. Работни листови по македонски јазик за прво одделениеТофовиќ Ќамилова, Марија ; Томевска Илиевска, Елизабета 2009Book
Македонски јазик: Учебник за второ одделение во деветгодишно основно образование. (XI издание)Тофовиќ Ќамилова, Марија ; Томевска Илиевска, Елизабета 2020Book
Македонски јазик: Учебник за прво одделение во деветгодишно основно образование (XIII издание)Тофовиќ Ќамилова, Марија ; Томевска Илиевска, Елизабета 2020Book
Моделирање на проблемската интерпретација на лектирното делоТофовиќ Ќамилова, Марија 1994Journal Article
Пишуваме - размислуваме. Прирачник по македонски јазик за второ одделениеТофовиќ Ќамилова, Марија ; Томевска Илиевска, Елизабета 2010Book
mtofovic1989.pdf.jpgПозитивна емоционална атмосфера во наставата и факторите на нејзиното формирање, со посебен осврт врз влијанието на уметничката литератураТофовиќ Ќамилова, Марија 1989Thesis
Почнуваме да читаме. Методичко-дидактички прирачник за деца и за нивните родители за предучилишна возрастТофовиќ Ќамилова, Марија ; Томевска Илиевска, Елизабета ; Митоска, Сања; Рамчиловиќ, Елвира1999Book
Се подготвуваме да читаме - вежби за глобално читање за деца од 5 до 7 годишна возрастТофовиќ Ќамилова, Марија ; Томевска Илиевска, Елизабета 2008Book