Browsing "Faculty of Economics" by Subject Виенска конвенција, договор за продажба на стоки, раскин на договор, суштествена повреда