Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/8321
Title: Панкреатитис-ретка компликација на акутна интоксикација со карбамат : приказ на случај
Other Titles: Pancreatitis-rare Complication of Acute Carbamate Intoxication : Case Report
Authors: Petkovska, Lidija 
Naumovski John
Pilovski Gjorgji
Zhanina Pereska 
Chibishev Andon
Petrovski Danil
Keywords: труења,
антихолинестеразни инсектициди,
панкреатит
Issue Date: 2003
Publisher: Медицински факултет, Скопје
Journal: Македонско списание за медицина = Macedonian Journal of Medicine
Abstract: Прикажан е пациент со акутен панкреатитис настанат по труење со антихолинестеразен карбаматен инсектицид (Ланате). По презентација на типичните клинички знаци и адекватниот третман беше нотирана елевација на серумската амилаза. Ензимската активност на амилазата беше секојдневно мониторирана, а највисоката вредност беше 2224 У/Л во серумот и 22875 У/Л во урината. Пациентот беше испишан по 40 дневен третман без секвели. Бидејчи акутниот панкреатит кај антихолинестеразните интоксикации може да е почест отколку што е очекуван и рефериран, пакреатичните ензими треба рутински да се одредуваат. Раното препознавање и адекватната терапија се предуслов за подобра прогноза.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/8321
Appears in Collections:Faculty of Medicine: Journal Articles

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МCM. pankreatits i karbamati pdf.pdf5.49 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

Page view(s)

9
checked on Nov 28, 2020

Download(s)

6
checked on Nov 28, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.