Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/26514
Title: LEXIMI- NJË MISION I RËNDËSHËM I BOTËS BASHKËKOHORE READING- AN IMPORTANT MISSION OF THE CONTEMPORARY WORLD
Other Titles: /
Authors: DIBRA-ZEQIRI FARKETA
Keywords: Fjalët çelës: leximi, lektyra, nxënësi, mësimdhënësi, shkolla.
Issue Date: 2018
Publisher: INSTITUTI ALB SHKENCA
Source: /
Project: ANAS - Studia humanitatis 13
Journal: /
Series/Report no.: ANAS - Studia humanitatis nr.13,2018;81-86
Conference: Roli i diaspores shqiptare, dje, sot dhe neser
Abstract: Përmbledhje Në këtë kumtesë si qëllim i kemi vënë vetes të dëshmojmë interesimin e nxënësve të shkollave të mesme në Maqedoni lidhur me leximin si një mision i rëndësishëm, i cili ndikon në ngritjen dhe zhvillimin e personalitetit të çdo individ. Synimin tonë e realizuam përmes një hulumtimi praktik. Kampioni i përfshirë në anketim përbëhet nga 1.485 nxënës të shkollave dhe qyteteve të ndryshme të Maqedonisë. Pyetësori ka për qëllim të identifikojë mbarëvajtjen e orës së lektyrës, meqenëse brenda kësaj ore shihet më qartë se kudo tjetër niveli se sa kanë lexuar nxënësit, sa janë të motivuar të lexojnë, gjithashtu nxirren në pah edhe faktorët që ndikojnë në largimin e nxënësit nga leximi i veprave të caktuara. Në bazë të rezultateve konstatuam se ne i përkasim një popullsie, e cila lexon shumë pak dhe jo vazhdimisht, por vetëm në rast nevoje, madje edhe atëherë nuk përmbushen zbrazëtirat e parapara. Kjo gjendje është rrjedhojë e disa faktorëve, ndër të tjera veçuam se: titujt e veprave janë jo në hap me kohën duhen ndryshuar; duhet të mbahet llogari për sasinë e veprave voluminoze; në të shumtën e rasteve mungon motivimi nga ana e mësimdhënësve, prindërve etj.
Description: /
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/26514
ISSN: 1857-8896
Appears in Collections:Faculty of Philology: Conference papers

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LEXIMI- NJË MISION I RËNDËSISHËM I BOTËS BASHKËKOHORE.pdf787.1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

25
checked on Dec 2, 2023

Download(s)

16
checked on Dec 2, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.